logo

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJLARI

Basında Sansürün İlk Kez kaldırılışının 112. Yıl dönümü mesajlarla kutlanıyor.  24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü nedeniyle yapılan açıklamalarda, demokrasi için basının önemi ve mesleğin zor koşullarda yerine getirildiği vurgulanıyor.  

Yayın kuruluşumuza ulaşan ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ kutlama mesajları ve açıklamaları (geliş sırasına göre) şu şekilde:

Nuri TEKİN / Alaplı Belediye Başkanı

Toplumun gelişmelerden haberdar edilerek bilgilendirilmesinde, kamuoyunun aydınlatılmasında, insanlar ve toplumların birbirleriyle güçlü bir iletişim bağı kurabilmesinde çok önemli bir yere sahip olan basın, gelişen teknolojiyle birlikte günlük yaşantımızın da çok önemli bir parçası haline gelmiştir. Demokrasinin dördüncü kuvveti olarak kabul edilen basın, insanoğlunun yaşamında yerini aldığı ilk günden bugüne kadar, her geçen gün önemi daha da artan bir sorumluluk ve misyon üstlenmiştir.
24 Temmuz basın açısından bir dönüm noktasıdır. 1908’de, II. Meşrutiyetin ilanının ardından, devlet eliyle gazetelerin baskıya girmeden önce kontrol ve incelemeden geçmesini kapsayan sansür kaldırılmış, bu önemli gün de “Basın Bayramı” olarak kabul edilmiştir. Basın, bir yönüyle kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Bu yönüyle demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Bunun yanı sıra yazılı, işitsel ve görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları vardır. İlçemizde ki basın-yayın çalışanlarının bu sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmalar, ilçemizin, bölgemizin gelişimine katkıda bulunmuş ve bulunmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, dürüstlükten, doğruluktan taviz vermeyerek, ilkeli, istikrarlı ve özgür bir şekilde, basın meslek ilkelerinden ayrılmadan, kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma, toplumsal çıkarları koruma ve kollama uğraşı veren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.


Eylem ERTUĞRUL / CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı

Demokrasinin dördüncü kuvveti olarak kabul ettiğimiz basınımız için en değerli günlerden biri olan ‘24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışı’nın 112. yıldönümünü yaşıyoruz. Bilindiği gibi, çöküş döneminin yaşandığı yıllarda Osmanlı Devleti sınırları içinde çıkan gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanabiliyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde, İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra bu uygulamaya son verilmesi günümüzde “sansürün kaldırılması” olarak adlandırılmaktadır. Bunun için de 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak da kutlanmaktadır.

Dünya toplumlarında olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevlerinin olduğu herkesin malumudur. Bu özellikleriyle de çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın; kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde hizmet ve emek vermektedir. Ancak yaklaşık on sekiz yıldır iktidarda olan mevcut otoritenin her döneminde, ülke basınının, çalışmalarını eksiksiz yürütebilmesi için gerekli ilk şart olan ‘İletişim Özgürlüğü’nden mahrum kılınmaya başlandığını görmekteyiz. Basının ve ulusun iletişim özgürlüğünden mahrum olduğu bir ülkede, devlet yönetiminin temel yapı taşlarından biri olan şeffaflığın olamayacağı nettir. Türkiye genelinde yandaş bir basın grubu oluşturmak, basın kuruluşlarını tek bir havuzda toplayarak iktidar yanlısı yazar ve haberci kadrosu yaratmak, demokrasinin teminatı olarak kabul edilmesi gereken bir sektörün mensupları için kabul edilebilir durum değildir. Basının meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılması gereken çalışmaların, böyle bir devlet yönetimiyle; yasakçı, sansürcü, engelleyici ve kısıtlayıcı uygulamalarla deforme edilmesi, sadece basın kuruluşlarına değil, haber alma hakkı anayasa ile güvence altına alınan 82 milyonluk bir ülke için de kara bir lekedir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak basın kuruluşlarının çalışmalarının ve gazetecilerin emeklerinin her zaman özgür, sansürsüz bir ortamda yürütülmesini arzu ediyoruz. Basın kuruluşlarını bloklaştırmak; ‘Bizden olmayanların ayakta kalma şansı yoktur.’, mantığı ile iktidar yandaşı olmayan kuruluşları cezalarla ve ipe sapa gelmez gerekçelerle sindirmeye çalışmak; sadece eleştirildikleri için, o eleştirilerin en sık yapıldığı alanlar olması dolayısıyla sosyal medya uygulamalarına yasaklar getirmek gibi anlayışlar, bu ulusun kimliğine de yönetim şekline de yakışmamaktadır. Unutulmamalıdır ki düşünce ve ifade özgürlüğü en önemli haklarımızdandır. Bu 24 Temmuz’un da, fikirlerin sansürsüz bir ortamda özgürce dile getirilmesi yönünde atılacak adımlar için dönüm noktası olmasını temenni ediyor; başta Karadeniz Ereğli basını olmak üzere ülkemiz basın camiasının bayramını şahsım ve örgütüm adına tebrik ediyorum.


Halil Posbıyık / Kdz. Ereğli Belediye Başkanı


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR)


Mehmet Fatih ÇAKIR / AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı

Sansürün 1908 yılında kaldırılışının ardından ülkemizde basın bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz, tüm basın emekçilerinin görevlerini daha rahat, daha hür bir ortamda ifa edebilmeleri ve özlük haklarının tartışılması için bir vesiledir.

Toplumun doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden çalışan yazılı, görsel ve işitsel medya mensuplarına daha özgür bir çalışma alanının sağlanması, mevcut haklarının genişletilmesi ve korunması adına çalışmalar yapılması, bu hak ve özgürlükler adaletli bir şekilde uygulanması esas olmalıdır.

Gelişen teknik olanaklar ve toplumsal yapı, basın sektörünün de zaman içerisinde değişime uğramasına yol açmış, halkın doğru ve etkin haber kaynağına ulaşması ve dezenformasyondan korunması demokrasimiz geliştikçe daha da önemli hale gelmiş, Pandemi döneminde bu önem daha da artmıştır.

Buna bağlı olarak Karadeniz Ereğli Basınımız da her zaman olduğu gibi, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde, halk sağlığının korunması ve halkın doğru bilgilendirilmesi adına çok önemli görevler üstlenmiş, bu görevleri hakkıyla yerine getirmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle Basın Meslek İlkeleri’ne uyarak her daim görevinin başında olan basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı şahsım ve mensubu bulunduğum AK Parti adına kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunarım.


Dr. Ömer Selim ALAN / Zonguldak Belediye Başkanı

‘24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak her yıl 24 Temmuz`da kutlanmaktadır.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir.

Dünden bugüne basın, toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biridir. Sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden yazılı, görsel ve işitsel medyamız, global dünyada dışa açılan penceremiz ve sesimizdir.
Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması, demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Bu anlayışa sahip çıkarak özveri içerisinde gayret gösteren basınımızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerine inancımız tamdır. Çünkü basın; toplumun gelişme ve bilinçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

İlimizde de kamuoyunu aydınlatıcı bir görev üstlenen yerel basın kuruluşlarının, aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde, şehrimizin sosyoekonomik ve kültürel yönden kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Basınında sansürün kaldırılışın 112. yıldönümünde böyle önemli bir görevi yerine getirmek için büyük bir fedakârlık içerisinde çalışan yerelden, ulusala tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyor, görevlerinde can-ı gönülden başarılar diliyorum.


Av.Özel EROĞLU / Zonguldak Barosu Başkanı

24 Temmuz 1908 de sansürün kaldırılmasından buyana ulusal ve yerel basımımız demokrasinin, tüm hak ve özgürlüklerin ilerlemesinin itici gücü olmuştur. Basın mensuplarının bu uğurda gösterdikleri gayret ve duyarlılık ise her türlü takdirin üzerindedir.24 Temmuz gazeteciler ve basın Bayramınızı kutlar sağlık, başar ve mutluluklar dilerim.


Op. Dr. Evrim Balbaloğlu / İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı

Türkiye’de basının yüzde 90’ı ekonomik olarak bağımlı, siyasi olarak taraf ya da taraf olmaya esir edilmiştir.

Ülke genelindeki gazeteciler ve özellikle de kadın gazeteciler sıklıkla hedef alınmaktadır. Bu kabul edilemez ve tolere edilmemelidir.Gazetecilere yönelik tehditler ve saldırılar etkin ve tarafsız soruşturmaya tâbi tutulmalıdır. 

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi nedeniyle endişe ve belirsizlik içinde olduğumuz bir zamanda, bu krizle yüzleşmemize, anlamamıza, ve üstesinden gelmemize yardımcı olmak için özgür basın şarttır. Bu durumda bilginin hayati önemi vardır.

Basın özgürlüklerini baskılamanın uzun vadeli riskleri yaşadığımız pandemi sürecinde ortaya çıkmıştır.
Doğru ve tarafsız raporlama Covid-19 salgınından daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı.
 
Demokratik bir toplumda ve özellikle teknolojik ilerlemelerin hem kasıtlı dezenformasyonu hem de kazara yanlış bilgi yaymayı bu kadar kolay hale getirdiği bir çağda basının hayatımızdaki rolünün gayet net bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum.

Ülkemizdeki tüm yetkilileri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19. Maddesi’nde yer alan ifade özgürlüğü hakkını desteklemeye, bilgiye ücretsiz erişim sağlamaya ve engellemeye yönelik hiçbir önlem almamaya davet ediyorum.

Bir ulusta demokrasinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve ekonomik kalkınma için özgür bir basının önemi yadsınamaz.

Bilgi, sağlıklı bir politik sistemin, müreffeh bir ekonominin can damarıdır. İyi kararlar alabilmek için hepimizin kaliteli bilgiye ihtiyacı var olduğu aşikardır. Düşünce ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesi en değerli insan haklarından biridir. 

Kontrol ve sansür, güç sahibi olan liderlere cazip gelse de, halkın bu liderlere olan güvenini zayıflatmaktır.

Ciddi sağlık risklerine rağmen halkı bilgilendirmek için pandemi sürecinde çalışmalarına devam eden, daha iyi bir dünya, daha iyi bir Türkiye’ye katkıda bulunan değerli basın mensuplarına teşekkür ediyor 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum.


Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Yönetim Kurulu

“24 Temmuz, Türk Basını’ndan sansürün kaldırılışının yıldönümüdür ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1946 yılında kurulduğunda “Gazeteciler için de bir gün belirleyelim” düşüncesi ortaya atılmıştır.

24 Temmuz tarihi, II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908’de Anayasa’nın yeniden yürürlüğe girmesinin ertesinde çıkan gazetelerin, gazeteciler tarafından sansür memurlarının denetimi dışında çıkarılmış olduğu gündür. Bu nedenle 24 Temmuz günü Basın Bayramı olarak belirlenmiştir.

Basının özgür konumunu gölgeleyerek temel işlevinden uzaklaştıran sansür, halkın çıkarlarının savunulmasını ve özgür düşüncelerin gelişmesini engellemeyi ifade eder. Görevini, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla yerine getiren özgür basın, demokrasinin en etkili ölçülerinden biridir. Özgür, bağımsız, çok sesli bir yazılı ve görsel basın, demokrasinin güvencesidir.

Bugün ekonomik zorluklar nedeniyle basın çalışanları zor durumda kalmakta, birçok genç muhabir henüz mesleğin başında meslek aşkını kaybedip başka işlere yönelmek veya kirletilen bir sistem içinde görev yapmak zorunda bırakılmaktadır.

Bürokrasi, siyasi mekanizmalar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve kamuoyunun tutumu da gazeteciliğin daha sağlıklı sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Gazetecilerin mesleki sorumluluklarının gereği insan hak ve hürriyetlerine saygı göstermesi ne kadar temel bir gereksinim ise aynı saygının gazeteci arkadaşlarımıza da gösterilmesi gerekmektedir. Aynı anlayışı, hiç kuşkusuz gazetecilerin de birbirlerine karşı göstermeleri durumunda toplumsal duyarlılık daha fazla gelişecek ve toplumsal duyarlılık artacaktır.

Gazetecilik, halkı bilgilendirme doğrultusunda, farklı düşünce ve görüşlere saygı duymayı, halkın ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık, kentsel sorunlarına ve beklentilerine cevap verecek mücadeleyi sürekli kılmayı ve halk adına denetlemeyi zorunlu kılar. Kamuoyunun bu bağlamda, gazetecilik ilkelerinden uzak, günübirlik çıkarlar adına sürdürülen yayınlara karşı seçici davranmaları gerçek basın emekçilerinin arzusudur.

Karaelmas Gazeteciler Derneği olarak, basının güçlü olmadığı bir yerde bazı gerçeklerin karanlıkta kalmaya mahkûm olacağını, bunun da sansürlemeyi yapanlar başta olmak üzere kimseye yarar sağlamayacağını hatırlatıyor, çok sesliliğin sürdürülmesine herkesin olumlu yönde destek vermesini bekliyoruz. Gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan, zor ve adil olmayan şartlarda üstlendikleri kamu görevini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm üyelerimizin ve basın camiasının bu anlamlı gününü kutluyor, basına karşı bu özveriyi gösterenlere teşekkür ediyor ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz.”


 İsmail Çorumluoğlu / Kdz. Ereğli Kaymakamı

Her yıl 24 Temmuz’da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte “Basından Sansürün Kaldırılışının” yıldönümünü kutluyoruz. Topumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmek basınımızın temel görevidir. Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır.

Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse Ereğli’mizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilçemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde; tüm basın mensuplarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını” en içten dileklerimle kutluyorum. İlçemiz basınına bu güne kadar olduğu gibi, bundan böyle de  ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum.


Cevat Bozkurt / Emekli ERDEMİR Kurumsal İletişim Yöneticisi

Basından sansürün kaldırılışının 112.yılında sansürle mücadeleye devam eden, Kamuoyunun objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirilmesi gibi önemli bir misyonu üstlenerek büyük sorumluluk ve görev anlayışıyla emek veren siz basın mensuplarımızın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 


Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu   

24 Temmuz 2020 tarihi basından sansürün kaldırılışının 112’nci yıldönümü. 24 Temmuz 1908 tarihinde Anayasanın yeniden yürürlüğe girmesinin ertesinde gazetelerin, gazeteciler tarafından sansür memurlarına verilmeden yayınlanmaya başlandığı gündür. Basının özgür konumunu gölgeleyen ve basını temel işlevinden uzaklaştıran sansür, halkın çıkarlarının savunulmasının ve özgür düşüncenin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Bu engel 112 yıl önce kaldırılmıştır. Ancak bugün de basın kuruluşlarımıza özgür düşüncelerini yayma konusunda yapılan baskılar ne yazık ki sürmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkin aracı olan basın, aynı zamanda en temel haklardan olan; her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün de en temel unsurlarından biridir. Toplum değerlerine saygılı, sorumluluk bilinci içinde görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Bu nedenle basınımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özgürce kamu yararı doğrultusunda haber yayma haklarını kullanabilmeleri en büyük dileğimizdir. Başta Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgemizde yayın hayatını sürdüren yerel gazete, dergi, internet yayıncılığı, radyo ve televizyonlarımız ile ulusal basın temsilcilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, tüm basın emekçilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz.

———————–

Prof. Dr. Mustafa Çufalı /Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

Halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin rol oynayan basın; çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olup, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde de büyük rol oynamaktadır.

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme hakkı modern dünyada tartışılmaz bir gerçektir. Bu yönüyle basın demokrasinin güçlenmesine de önemli katkı sağlamaktadır. İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışı ile kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsız bir şekilde kamuoyunu aydınlatma çalışmalarını yürüten basın, toplumun güvencesidir. Kamu kurumlarıyla halkımızın arasında köprü görevi de gören basın mensuplarımızın, objektif, tarafsız ve özgür olması bu noktada çok önem arz etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle mesai kavramını gözetmeksizin, her daim ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini sürdürme gayreti içerisinde olan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına sevgi ve selamlarımı sunuyorum.


Abdülkadir ÇINAR / MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şube Başkanı

“Her yıl 24 Temmuz’da Basında Sansürün kaldırılması nedeniyle kutlanmakta olan Basın Bayramının 112. yıl dönümüne gelmiş bulunmaktayız. 1876 yılında alınan bir kararla gazetelerin basılmadan önce sansür memurları tarafından kontrol edilmesinin, 24 Temmuz 1908 tarihinde 2. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle sona ermesi ve böylelikle basının toplum menfaatlerini gözeterek özgürce çalışmasını engelleyen ve temel işlevlerinden uzak kalmasına sebep olan sansürün kaldırılması nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1950 yılında alınan bir kararla her yıl 24 Temmuz’un Basın Bayramı olarak kutlanması, kamu görevini türlü zorluklara rağmen yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımız için motive edici bir güç olmakla birlikte, demokrasinin vazgeçilmezi olan iletişim ve düşünce özgürlüğünün her şeye rağmen işlediğinin de göstergesi olmuştur. Bu vesileyle, basın ve yayın kuruluşlarında görev yapan tüm çalışanların “24 Temmuz Basın Bayramını”, şahsım, dernek üyelerimiz ve şube personelimiz adına kutlarken, meslektaşlarınızdan ebediyete intikal edenleri de rahmetle anar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail ÇORUMLUOĞLU Devlet Hastanesinde yatan Gazeteci Cahit AKMAN’ı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Gününde Ziyaret Etti.

09 Temmuz 2020 tarihinde Devlet Hastanesi Palyatif Servisine yatırılan ve halen tedavisi devam eden gazeteci Cahit Akman’ı  24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Gününde ziyaret eden Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Akman’a acil şifalar dileyip, en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Etiketler:
Share
453 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ