logo

“7 MİLYON TON TAŞKÖMÜRÜ BEDELSİZ OLARAK VERİLECEK Mİ?”

  • CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Amasra-B sahasının ruhsatının bölünerek Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş’ye verilmesine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıyarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e; “Söz konusu bölgede ruhsatın bölünerek Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş’ye verilmesiyle yaklaşık TTK’nın 7 milyon ton rezervin de bedelsiz olarak Hattat A. Ş. verileceği iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur?” diye sordu.                           

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Amasra-B sahasının ruhsatının bölünerek Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş’ye verilmesine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Ünal Demirtaş “TTK’ nın 5 müessesinde yıllık üretiminin 700-800 bin ton olduğu düşünülürse TTK’nın bu koşullarda10 yıl üreteceği kömür kadar bir rezerv yani yaklaşık 3 milyar TL bu şirkete, peşkeş çekilmiş olacaktır” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması istemi ile TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde CHP’li Demirtaş şunları ifade etti;

RUHSAT BÖLÜNÜRSE REZERV KAYBI OLACAK!

Aldığım duyumlara göre; Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra-B bölgesinde faaliyet yürüten Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş,  Amasra-B sahasının ruhsatının bölünerek Devir ve Tescil işlemi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ne başvurmuştur. Başvuru, Bakanlığınıza bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca, işlemlerinin devam edilmesi uygun bulunanlar listesinde açıklandığı, işlemlerin de halen devam ettiği iddia edilmektedir. Ruhsat devrine konu olan Amasra-B sahası 4175 Hektardır. Amasra –B sahası ruhsat devri bu şekliyle tamamlanırsa, TTK ‘nın (Amasra Müessesesinin) çalışacağı    -300 ve -400 kotları arasındaki yaklaşık 6,5-7 milyon ton taşkömürü rezerv kaybı olacağı iddia edilmektedir. Rezerv kaybı, aynı zamanda işletme ömrünün de kısalmasına neden olacaktır.

Eğer söz konusu iddialar doğru ise; TTK’ya ait  Amasra’daki ruhsatın bölünerek devir edilmesi nedeniyle Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. ye yaklaşık 7 milyon ton taşkömürü rezervi bedelsiz olarak verilmiş olacaktır. TTK’ nın 5 müessesinde yıllık üretiminin 700-800 bin ton olduğu düşünülürse TTK’nın bu koşullarda10 yıl üreteceği kömür kadar bir rezerv yani yaklaşık 3 milyar TL bu şirkete, peşkeş çekilmiş olacaktır. 2020 yılı için Amasra Lavvar Randımanı %60 dan hesaplandığında toplam satılabilir 3,4-4,2 milyon ton kömür üretimi öngörülmektedir. Bu üretimin de satış geliri ortalama 600 TL/TON dan hesaplandığında, yaklaşık 2.5 milyar TL civarında olacaktır.

ŞİRKET ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE KONTROL EDİLMELİ, GEREKTİĞİNDE UYARILMALI!

Üstelik söz konusu şirket, TTK’nın 2018 yılı Sayıştay Raporuna konu olmuş ve “BULGU 8.2.5:Amasra B Sahasının Rödövans Usulü İle İşlettirilmesinde Firmanın Üretime Geçememesi” başlığı altında incelenmiştir. 2005 yılında imzalanan sözleşme nedeniyle, o dönemde Hema Endüstri A.Ş olan ancak 15.08.2012 tarihinden itibaren adı  Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. olarak değiştirilen şirketin çalışmalarının titizlikle kontrol edilmesi ve gerektiğinde firmanın uyarılması Sayıştay tarafından önerilmiştir.

Sayıştay’ın 2018 yılı Raporu’nda ilgili bölüm şu şekildedir; “Amasra B Sahasının Rödövans usulü ile işlettirilmesine ilişkin olarak TTK Genel Müdürlüğü ile Hema Endüstri A.Ş. arasında imzalanan 15.04.2005 tarihli Sözleşmede 36 ay (üç yıl) olarak belirlenen hazırlık süresinin, gerek kurum tarafından verilen gerekse mahkeme kararları ile verilen süreler ile 156 ay 12 güne (13 yıl 12 gün) çıkarıldığı, bu sürenin 22.05.2019 tarihinde dolacağı 23.05.2019 tarihinden itibaren 17 yıllık üretim döneminin 1’inci yılının başlayacağı, sözleşmeye göre firmanın son hazırlık yılında 500.000 ton, 1. İnci üretim yılında 2.500.000 ton kömür üretim taahhütü bulunduğu dikkate alınarak, Firma tarafından gerek Amasra B Sahasında, Gerekse Yüzeye Yakın Kömürlere ilişkin Batı Sahasında yapılan hazırlık faaliyetlerinin Kurumca onaylanan İşletme Projelerine uygunluğunun Sözleşme ve eki Şartnameler çerçevesinde titizlikle kontrol edilmesi gerektiğinde firmanın uyarılması, rödövans bedeline ilişkin tahakkuk ve tahsilatların sözleşme ve şartname hükümleri çerçevesinde yapılması, sözleşmede değişiklik anlamına gelecek, rekabet şartlarına aykırı nitelik taşıyacak karar ve uygulamalardan kaçınılması önerilir”

HATTAT ENERJİ VE MADEN TİC. A.Ş’NİN AYRICALIĞI MI VAR?

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi;

1)Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş, Amasra-B sahasının ruhsatının bölünerek devir ve tescili için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurmuş mudur?

2)Eğer başvuruda bulunduysa, bu başvuru kabul edilerek, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce işlemlerinin devam edilmesi uygun bulunanlar listesinde açıklanmış mıdır?

3)Söz konusu bölgede ruhsatın bölünerek Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş’ye verilmesiyle yaklaşık TTK’nın 7 milyon ton rezervin de bedelsiz olarak Hattat A. Ş. verileceği iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur?                            

4)Bugünkü piyasa değeriyle yaklaşık 2,5 milyar TL değeri olan bu rezervin Hattat A.Ş’ ye bedelsiz verilmesine izin verecek misiniz?  Ruhsatın bu şekilde devir edilmesiyle kamu zarara uğramayacak mıdır?                                         

5)Bu kadar büyük bir rezerv kaybına rağmen Amasra- B sahasının ruhsatının bölünmesi nasıl uygun bulunmuştur? Bu konuda Bakanlığınızın ilgili birimince kamu çıkarı da gözetilerek rezerv kaybına ilişkin bir araştırma yapılmış mıdır?

6)Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığının azaltılmasında, en önemli yerli ve milli kaynaklarımızdan olan taş kömürü rezervinin bir şirketin kar elde etmesi uğruna bu şekilde yok edilmesi enerji politikalarınızla uyumlu mudur?

7)Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş Bakanlığınız nezdinde ayrıcalığa sahip bir şirket midir?

Etiketler: »
Share
650 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ