logo

CHP’Lİ DEMİRTAŞ, İKTİDARI ELEŞTİRDİ, YENİ YILI KUTLADI

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, 2021 yılını değerlendirdiği yazılı basın açıklamasının son kısmında, iyi niyet ve umut mesajlarına yer vererek “2022 yılında üreten, ürettiğini paylaşan, işsizliğin, yoksulluğun olmadığı, gelirin adaletli şekilde dağıtıldığı, sağlık, barış ve huzurun hakim olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının tüm halkımız için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum.” ifadeleri ile yeni yılı kutladı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, 2021 yılını değerlendirdiği yazılı basın açıklamasında 2022 yılına ilişkin düşünce ve dileklerini de paylaştı.

CHP’li Demirtaş açıklamasında şunları ifade etti :

“2021 yılı, Covid-19 salgının sosyal ve ekonomik olarak etkilerinin devam ettiği bir yıl oldu. Ülkemizde 2018 yılında başlayan ekonomik kriz, Covid-19 pandemisi ile birleşerek 2021 yılında ekonomik buhrana dönüştü. Ekonomik buhran, özellikle toplumun dar gelirli kesimleri üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. 2021 yılında da öncelikli gündemimiz halkımızın geçim derdi oldu

. 2021’DE İŞÇİ, EMEKLİ VE KAMU ÇALIŞANLARI YOKSULLAŞTI

Ülkemizde işçiler, emekliler, kamuda çalışanlar milyonların sorunları 2021 yılında da maalesef çözülmedi, aksine bu sorunlar derinleşerek devam etti. Kamudaki liyakatsiz atamalar, haksız terfiler, bir türlü verilemeyen 3 bin 600 ek gösterge, memurlara grev hakkının tanınmaması, kamudaki statülerin farklılaşması nedeniyle ortaya çıkan adaletsizlikler, artan hayat pahalılığı, döviz ve altın karşısında kamuda çalışanların maaşlarının erimesi sorunları 2021’de gündemimizin önemli başlıklarıydı.

2021’de, işçiler Kod-29 bahanesi ile işten çıkarıldı. Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı salgın bitmeden kaldırıldı. İşçiler aleyhine, kanun yönetmelik ve düzenlemeler yapıldı. Sosyal güvenceden yoksun 1 milyondan fazla ev işçisi görmezden gelindi. 2021 yılında işçilerin yaşadığı mağduriyetler de tabii ki önemli gündemlerimizden biriydi. Bunun yanında Ak Parti İktidarları boyunca,  her yıl bir öncekinden çok daha zor duruma gelen emeklilerin yaşadığı sorunlar, TBMM gündemine taşıdığımız konular arasındaydı. En rahat edecekleri dönemde geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmak zorunda kalan emeklilerimizin de TBMM’deki sesi olmak için çalışmalarımız 2021 yılında devam etti.

SAĞLIKÇILARA HAKLARI VERİLMEDİ, VEFA BORCU ÖDENMEDİ

Covid-19 sürecinin başından bu yana toplum sağlığı için canla başla çalışan sağlıkçıların hakları konusunda ısrarla soru sormaya 2021 yılında devam ettik. Ancak Sağlık Bakanlığı bütün bu ısrarlı sorularımıza ve konuyu sürekli gündemde tutmamıza rağmen sağlık çalışanlarının haklarını hala daha teslim etmedi. Bu süreçte akla, vicdana aykırı bir şekilde asistan doktorların 36 saatlik çalışmalarını da gündeme taşıdık. Asistan doktorlardan, insan üstü bir performansla, adeta bir robot gibi çalışmalarının beklendiğini, 36 saat çalışan asistan hekimlerin; ya mesleklerini bıraktıklarını, ya ağır çalışma koşulları nedeni ile intihar ettiği, ya da uzun çalışma süreleri sonucunda yorgunluk nedeniyle trafik kazalarında hayatını kaybettiğini dile getirdik. Bunun yanında 9 yılda 220 bin sağlık çalışanın şiddete maruz kaldığına dikkat çektik. Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne aylardır atanamayan onkolog sorununu birden fazla önerge ile Sağlık Bakanına sormamıza rağmen, cevap verilmediği için konuyu bir kez de Sağlık Bakanlığı’nın, 2022 yılı bütçe görüşmelerinde dile getirdik. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar çözülünceye kadar ısrarla takip etmeye devam edeceğiz.

ESNAF ZOR DURUMDA

Pandeminin yarattığı ekonomik sarsıntıyı atlatamayan esnafın 2021 yılında yaşadığı sorunlar da gündemimizdeydi. Esnafın yaşadığı sorunların ne kadar dramatik boyuta ulaştığı, TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz bir soru önergesine verilen cevapla gündeme taşındı. Buna göre; 2018 yılında 119 bin 658 işletme açılmış, 32 bin 850’si kapanmış,2019 yılında 108 bin 656 işletme açılırken kapanan işletme sayısı 34 bin 256 olmuştur.2020 yılında 131 bin 533 işletme açılmış, 40 bin 735 işletme kapanmıştır.

 2021 yılının ilk altı ayında 68 bin 964 yeni şirket ve ticari işletme açılmış ancak aynı dönemde 31 bin 775 şirket ve ticari işletme kapanmıştır.2021 yılına kadar açılan her 3 işletmeden 2’si ayakta kalabilirken, 2021 yılında bu oran her iki işletmeden 1’inin kapandığı kötü bir tabloya dönmüştür. Dolayısıyla esnaf da ülkemizdeki ekonomik buhranı çok derin bir şekilde yaşamaktadır. Zonguldak’ta yaptığımız ziyaretlerde maalesef esnafın ne kadar zor durumda olduğunu bir kez daha gördük. Pandemi döneminde, Almanya, milli gelirinin yüzde 10’unundan fazlası oranında vatandaşlarına destek sağlarken, bizde bu oran yüzde 2’yi bile bulmadı. Türkiye, dünya ülkeleri arasında, vatandaşlarına en az desteği sağlayan ülkeler içinde yer aldı. Borç batağı içinde yüzen esnaf, kirasını, faturalarını ve borçlarını ödeyemez hale geldi. Bu nedenle esnafımızın yaşadığı sorunların çözümlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

TÜİK’İN MAKYAJLI VERİLERİ TBMM GÜNDEMİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu, devletin resmi kurumudur. Görevini yaparken uyması gereken ilkeler kanunla belirlenmiş. İstatistikleri güncellik ve şeffaflık ilkesine göre hazırlayıp yayımlaması gerekiyor. Ancak TÜİK, işgücü ve enflasyon gibi  verileri makyajlayarak açıklamaktadır. Bunun yanında TÜİK, ölüm istatistikleri gibi, belli aralıklarla yayımlaması gereken verileri de yayımlamamaktadır. TÜİK’in yayımladığı bu makyajlı veriler milyonlarca kamu çalışanın ücretlerinin belirlenmesinde kriter alınmaktadır. TÜİK, kuruluş kanununda belirlenen ilkeleri ihlal ettiği gibi kamuoyunu da makyajlı verileri ile yanıltmaktadır. Bu nedenle TÜİK’in başta işgücü verileri olmak üzere, ölüm, enflasyon ve işsizlik gibi verilerindeki yanlışlıkları TBMM gündemine taşıdık.

SGK ÇIKMAZA SÜRÜKLENİYOR

İş ve çalışma yaşamı açısından son derece önemli olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, kötü yönetim nedeniyle yaşadığı ciddi sorunlar da gündemimizdeydi. SGK’nın bozulan gelir-gider dengesi, prim alacaklarında gerileyen tahsilat/taahhuk oranları, düşen aktif/pasif oranları, rekor kıran SGK açıkları, bütçeden yapılan transferler ve sürdürülemez hale gelen aktüeryal dengeyi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Çalışma Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde detayları ile anlattık.

GELİR DAĞILIMINDA UÇURUM VAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde, detaylı bir şekilde anlattığımız gelir dağılımı adaletsizliğini aynı zamanda meclis araştırma ve soru önergeleri ile de dile getirdik. Milli gelir düştüğü, en zengin ile en yoksul arasındaki gelir farkı makasının açıldığı, zenginin daha zengin, yoksul daha yoksul olduğu, işsizliğin kronikleştiği, kayıtdışı çalışmanın arttığı, yoksulluğun ise daha  derinleşti bu dönemde, gelir dağılımındaki adaletsizliğin önlenmesi için yapılabilecekler konusunda TBMM’de bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedik.

TTK HER ZAMAN GÜNDEMİMİZDE OLDU

Türkiye’de taşkömürü denildiğinde nasıl ki akla Zonguldak geliyorsa, Zonguldak’ta da taşkömürü ile ilgili olarak akla gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu’dur. İşçi açıklarının giderilmesi konusunda yoğun bir şekilde çağrılarımızı yinelediğimiz 2021 yılında maalesef TTK’nın norm kadro sayısının 14 binden 10 bin 750’ye düşürüldüğünü yine sorduğumuz sorular sonucunda öğrendik. TTK’nın, 2002’den bu yana, 14 bin olan norm kadro sayısı, 20 yılın sonunda 3 bin 250 kişi azaltılarak 10 bin 750’ye düşürüldü. TTK’nın 1960’larda 43 binlerde, 2000’lerde 19 binlerde olan işçi sayısı Ak Parti Döneminde 7 binlere düşmüştür. 2002 yılından günümüze kadar, TTK’nın işçi açıkları kasten, bilerek, isteyerek, sistematik olarak giderilmemiştir. Bunun en önemli sebebi Ak Parti’nin TTK’yı, küçültüp özelleştirmek ve son olarak da kapatmak istemesidir. Ancak biz TTK’yı yeniden yapılandırarak, işçi açıklarını gidererek ve üretimini arttırmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.

FİLYOS VADİSİ PROJESİ TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

             Filyos Vadisi Projesi milli bir projedir. Bu nedenle geçmiş yıllarda kamunun üstün yararının gözetilmesi konusundaki uyarılarımızı bu yıl da yineledik. Bu anlamda Filyos Limanı üst yapı işleri ile limanın kim tarafından işletileceğini ve Filyos Endüstri Bölgesi’ndeki yatırım alanları ile bu alanlarda hangi şirketlerin yatırım yapacağını ilgili Bakanlıklara sorduk.

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Filyos Limanı’nın işletmesi ile ilgili gönderdiği cevapta “3996 sayılı kanun uyarınca Yap İşlet Devret modeli ile ihaleye çıkılması için çalışmalar yürütülmektedir” şeklinde cevap verildi.  Filyos Limanı’nın alt yapısı kamu kaynağı ile yapılmışken, liman işletmesinin de kamu tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Kamuoyunda tank palet fabrikasını alan Tosyalı Holding’in, Filyos Limanı’nın işletmesini de alacağı konuşulmaktadır. Bakanlığın verdiği bu cevap da yap işlet devret yolu ile de Tosyalı Holding’e, Filyos Limanı’nın işletmesinin verilmesinin yolunun açıldığını göstermektedir.

            Filyos’taki imar planlarını yapan, Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi yani Tosyalı Holding’e bağlı şirketlerden biri olan TOSÇELİK Profil ve Sac Endüstrisi Anonim Şirketi 175 hektarlık sanayi alanı içinde, 51 hektarlık alan ile aslan payını aldığı yine sorduğumuz sorularla ortaya çıkmıştır. Oysa bu proje, milli bir projedir. Batı Karadeniz’in ve Türkiye’nin gelişmesine, sanayisine katkı sunması için başlanılmış bir projedir. Ancak gelinen noktada Tosyalı Holding’in büyümesinin, kamunun üstün yararından daha önde tutulduğu görülmektedir. Filyos Vadisi Projesi’ni ve bu kapsamda yapılan işleri halkımız yani kamu adına takip etmeye devam edeceğiz.

ZONGULDAK KİMLİKSİZLEŞTİRİLİYOR

Zonguldak’ın geçmişine dair izlerin Ak Parti iktidarı tarafından tek tek ortadan kaldırıldığı bir süreçte Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nin faaliyet gösterdiği binanın boşaltılmasına elbette sessiz kalamazdık. Konuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın yanıtlaması istemi ile verdiğim soru önergesi ile gündeme taşıdık. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait olan ve şu anda Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından kullanılan bina 115 yıllık geçmişi ve Zonguldak’ın endüstriyel tarihine tanıklık etmesi ile Zonguldak açısından önemi büyük olan böyle mirasın TTK’nın tahakkuk edecek vergi borçları karşılığında Hazineye satıldığını soru önergesine gelen cevap ile öğrendik. Ancak bu konudaki hassasiyetimizi, bu yanlış kararın uygulanmaması gerektiğini, bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz.

ZONGULDAK LİMANI, ORMANLI BELDESİ, TİOS ANTİK KENTİ

Zonguldak gündeminde yer alan konuları da TBMM Gündemine taşıdık. Bunlardan bir tanesi Zonguldak Limanı’nın şehrin içinde olması nedeniyle kapatılacağı, yerine “Millet Bahçesi” yapılacağı iddiaları idi. Bu iddiaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sorduk.

Ormanlı Beldesi’nde yaşanan sel felaketi sonrasında, yaptığımız ziyaretlerde, yardımların yetersiz olduğunu gördük. Bu konuda Ormanlı Beldemizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sel felaketi nedeniyle ortaya çıkan zararın giderilmesi konusunda yaşanan eksikleri de TBMM gündemine getirdik.

Bunun yanında, 2 bin 700 yıllık Tios Antik Kenti’nin yapılaşmaya açılmasını TBMM gündemine taşıdık. Kültür ve Turizm Bakanı2na sorduğumuz önergede dünya mirası niteliğindeki Tios Antik Kenti’nin de içinde olduğu 56 dönümlük alanı yapılaşmaya açıldığına dikkat çekerek bu yanlıştan biran önce dönülmesi konusunda uyarılarımızı yaptık.

2022 YILI SAĞLIK VE HUZUR GETİRSİN

2022 yılında üreten, ürettiğini paylaşan, işsizliğin, yoksulluğun olmadığı, gelirin adaletli şekilde dağıtıldığı, sağlık, barış ve huzurun hakim olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının tüm halkımız için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum.

Etiketler: »
Share
258 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ