logo

DEMİRTAŞ 2020’Yİ ÖZETLEDİ, 2021’DE SAĞLIK VE HUZUR DİLEDİ

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, 2020 yıllını değerlendirdiği yazılı bir basın açıklaması yaptı.

2021 yılına ilişkin düşünce ve dileklerini de paylaşan CHP’li Demirtaş, açıklamasında şunları ifade etti;

“2020 yılına, hiç şüphesiz dünyayı ve ülkemizi sarsan Covid-19 salgını damgasını vurdu. Salgın hayatımızın her alanını derinden etkiledi. Covid-19’un, sağlıktan eğitime, çalışma hayatından turizme kadar, hayatımızın her alanını derinden etkileyen ağır sonuçları oldu. Ülkemizin içinde olduğu ekonomik kriz ile birleşen salgın süreci ve ortaya çıkan ağır sonuçları,2020 yılında öncelikli gündemimiz oldu.

VE ZONGULDAK…!

Covid-19 salgını nedeniyle hafızalara kazınan anonslardan biri  “30 Büyükşehir Ve Zonguldak” oldu. Ülkemizde ilk Covid-19 vakası, 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Aynı tarihte, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 nedeniyle tüm ülkelerde, pandemi ilan edildi. Pek çok ülkede hayatı durduracak düzeyde önlemler alındı. Ülkemizde de salgının bulaşmasını engellemek için önlemler alındı. Bu tedbirler kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışlar yasaklandı. Yıllardır ısrarla dile getirdiğimiz pek çok sorun Covid-19 ile bir kez daha gündeme geldi. Zonguldak’ın bir madenci kenti olması ve buna bağlı olarak gelişen solunum yolu hastalıklarına yakalanan çok fazla sayıda vatandaşımızın bulunması ve Zonguldak’taki hava kirliliğinin çok üst boyutlara ulaşmış olması, Zonguldak’ı, bir kez daha Türkiye’nin gündemine getirdi. Vaka sayıları ile vefat sayıları açısından riskli iller içinde maalesef Zonguldak da yer aldı. Bu süreçte Zonguldak’ta fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları, kişisel koruyucu donanım malzemeleri konusunda yaşanan eksiklikleri gündeme taşıdık.  Sağlık çalışanlarının yük olarak gören Zonguldak Valisini istifaya davet ettik ve her zaman sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sorunların takipçisi olduk. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çok sıkıntılı bir sürece giren Zonguldaklı esnafın sorunlarını da ebetteki TBMM gündemine taşıdık.

COVİD-19 YOKSULU DAHA ÇOK VURDU!

Mart 2020 tarihinden itibaren Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde pek çok ülke kapsamlı ekonomik destek paketleri açıklayarak, vatandaşlarını evde tutma çabası içine girdi. Ancak ülkemizde covid-19 öncesinde var olan ekonomik kriz nedeniyle etkili ve uzun süreli ekonomik tedbirler alınmadı. Pek çok ülkenin aksine, çalışanları evde tutacak, onlara ekonomik güvence sağlayacak önlemler alınmadı. Vatandaşlarımız 1578 liralık kısa çalışma ödeneğine ve 1.177 liralık nakdi ücret desteğine mahkum edildi. Bu konuyla ilgili olarak hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na soru önergesi vererek konuyu gündeme taşıdık hem de kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan vatandaşlarımızın eksik sigorta primleri için kanun teklifi verdik.

Covid-19’u en ağır şekilde yaşayanlar toplumun özellikle dar gelirli ve yoksul kesimleri oldu. Vatandaşlarımız sağlıkları ile geçimleri arasında tercihte bulunmaya zorlandılar.  Bu kapsamda salgının etkilerini en yıkıcı şekilde hisseden başta kayıtdışı çalışanlar olmak üzere, tekstil, konaklama, inşaat ve ulaşım sektörlerindeki milyonlarca çalışanın yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdık. Konuyla ilgili olarak Çalışma Bakanına verdiğimiz soru önergelerinin yanı sıra, bu konularda bir meclis araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığına önerge verdik. Sağlıkları ile açlıkları arasında tercih yapmak zorunda olan çalışanlar açısından Covid-19’un  iş kazası sayılması için bir kanun teklifi verdik.

COVİD-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI SAYILMALI!

Covid-19 Sürecin ilk başında bu yana, salgına karşısında en önde fedakarca mücadele edenler sağlık çalışanları oldu. Sağlık çalışanları kişisel koruyucu donanım malzemelerindeki birçok eksikliğe rağmen kendi sağlıklarını riske ederek, toplum sağlığı için mücadele etmeye devam ettiler. Ancak bu mücadele, bir süre sonra sağlık çalışanlarımızı tüketen bir durum halini aldı. Salgının başladığı dönemde, sağlık çalışanlarına alkışlarla moral vermek dışında başka hiçbir şey yapılmadı. Sağlık Bakanı, tarafından “hakları ödenemez” denilen sağlık çalışanlarının gerçekten de hakları ödenmedi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü olarak sağlık çalışanlarının, kendilerine vaadedilen ekonomik haklarını alabilmesi için konuyu kamuoyunun gündemine taşıdık. Sağlık çalışanlarına verilmeyen ek ödemeleri ve bu konuda sağlık çalışanları arasında yaşanan eşitsiz uygulamaları TBMM gündemine getirdik. Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması ile ilgili olarak meslek odaları ve sendikaların görüşlerini de alarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin 3 grup başkanvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun CHP’li üyeleri ile doktor, eczacı ve diş hekimi milletvekillerimizin imzaladığı kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı’na sunduk. Konuyu ısrarla takip etmemizin sonucu olarak yeterli olmasa da bir adım atıldı. Ancak tüm sağlık çalışanları için Covid-19 meslek hastalığı kabul edilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

ZONGULDAK EKONOMİSİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİK

Salgın öncesinde de var olan ekonomik kriz  ile birleşen Covid -19’un Zonguldak’ta yarattığı ekonomik sorunları yerinde tespit edebilmek amacıyla çeşitli ziyaretler yaptık.

Tüm Zonguldak’ta, esnaf, 50 ve üzerinde işçi çalıştıran büyük ve orta ölçekli işyerleri ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımızı salgın tedbirleri nedeniyle,sınırlı sayıda kişi ile gerçekleştirdik.

 Zonguldak’taki reel sektöre, üretim ve istihdama yansımalarını, ilimizde yaşanan ekonomik sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla “Üreten Türkiye’” nin en önemli temsilcileri olan tekstilcisinden mermercisine,  rödevansçısından makine imalatçısına, seramikçisinden çelik servis merkezlerine değişik sektörlerden fabrika ve işletmelerimiz ile Sanayi ve Ticaret odalarımıza bir dizi ziyarette bulunduk. Okulların kapatılması nedeniyle değişik sektörlerden 5 esnafımız ile tüm Zonguldak’ta 31 orta ve büyük ölçekli işletme ile 5  ticaret ve sanayi odası başkanı ve yönetiminden oluşan ziyaretlerimizi Milletvekilimiz Deniz Yavuzyılmaz, İl Başkanımız Murat Pulat ve ziyaret edilen ilçedeki  belediye ve ilçe başkanlarımızla birlikte gerçekleştirdik.

Bu ziyaretlerde  hem işletmelerle ilgili olarak bilgi aldık, hem de yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini  dinledik. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza yaptığımız ziyaretlerde de, Zonguldak ve ilçelerindeki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini, Zonguldak ekonomisini büyütüp, istihdam sağlayabilecek yeni yatırımlarla ilgili olarak tespit ve önerilerini dinledik. Yani Zonguldak ekonomisinin bir fotoğrafını çektik. Tüm bunları da “Zonguldak Ekonomi Raporu” olarak hazırlayıp, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettik.

Zonguldak ve ülke ekonomisinin sorunlarının çözülmesi, üretim ve istihdamın büyümesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye “Üreten Türkiye” için çalışmaya devam edeceğiz. Bu amaçla  da önümüzde ki günlerde bununla ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağız.

FİLYOS, TÜRKİYE GÜNDEMİNDE!

Geçmişten bugüne çok önemsediğimiz ve üzerinde ısrarla durduğumuz Filyos Vadisi Projesi sadece Zonguldak’ın değil Türkiye’nin gelişimine katkı sunacak olan milli projemizdir. Ancak Filyos Vadisi Projesi, yapımı 40 yıl öncesine dayanan ve ne yazık ki yıllardır tamamlanmayan bir projedir. Filyos’un, hem enerji, hem ulaşım, hem de sanayi yatırımları bakımından bir lojistik merkez olduğu ilgili Bakanlar tarafından çok defa ifade edilmiştir. Bu nedenle Filyos Vadisi Projesi, etki alanı çok büyük olan ve stratejik öneme sahip milli bir projedir. Tam da bu nedenle Filyos Vadisi Projesi’ne ilişkin tüm iş ve işlemlerin son derece şeffaf bir şekilde yürütülmesi, projenin her aşamasında kamunun üstün yararının gözetilmesi gerekmektedir. Ancak Filyos Vadisi Projesi, şeffaflıktan ve milli çıkarlardan uzak bir anlayış içinde sürdürülmektedir. TBMM’de yıllardır, konuyu, ilgili Bakanlara verdiğimiz önergeler ile takip ederken ulaştığımız bilgiler, Filyos Vadisi Projesi’ni Türkiye’nin gündemine taşımıştır. Filyos Limanı alt yapı işlerinin ihale bedelinin 537 milyon 888 bin TL’den, Kolin İnşaata devredildikten sonra 1 Milyar 889 bin 988 TL’ye, yani 4 katına çıktığı, yine Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketi olarak, Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi’nin, hiçbir ihale yapılmaksızın kapalı kapılar arkasında, Bakan oluru ile atandığı, ısrarlı sorularımız üzerine ortaya çıkmıştır. İskenderun’da kurulan 6 günlük bir şirketin, Zonguldak Filyos’ta bulunan ve bölgenin en önemli projesi olan Filyos Endüstri Bölgesi’nin yönetilmesinden ve işletilmesinden sorumlu şirket olarak ihalesiz bir şekilde belirlenmesi, Tosyalı Holding’in burada bölge sanayicilerine karşı haksız rekabete yol açacak yatırımlar yapacak olması  Zonguldak, Bartın ve Karabük kamuoyunda ve bu bölgedeki sanayiciler arasında çok büyük bir rahatsızlığa neden olmuştur.Filyos Limanı “üstyapı ve liman işletmeciliğinin”  işi sürecinin ise kapalı kapılar ardında değil, kamuoyunun bilgisi dahilinde, açık ve şeffaf şekilde yürütülmesi ve bu işin özel sektörden ziyade kamu tarafından yürütülmesi beklenmektedir. Filyos Vadisi Projesi’nin her aşamasının detayını bilmek Zonguldak halkının ve bölge sanayicilerinin hakkıdır. Biz de bu anlayış ve sorumluluk içinde Zonguldak halkı adına   soru sormaya ve  Filyos Vadisi Projesi’ni takip etmeye ve kamunun üstün yararının korunması konusunda yetkileri göreve davet etmeye devam edeceğiz.

ALEMDAR ORTAK GEÇMİŞİMİZDİR!

Kdz. Ereğli açıklarında meydana gelen, Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve tek deniz savaşının kazanılmasını sağlayan “Alemdar Gemisi’ne İstiklal Madalyası verilmesi için 5 Zonguldak Milletvekilinin imzasının olduğu bir kanun teklifi verdik.  Alemdar Gemisi, milli mücadele döneminde ilk ve tek deniz savaşının kazanılmasını sağlamıştır. Kazanılan bu zafer sonrasında, Türkiye,  Kurtuluş Savaşı’nın ilk uluslararası anlaşmasını imzalamıştır. Alemdar Gemisi ortak geçmişimizin simgesi, gururla hatırladığımız zaferin en önemli unsurudur. Bu nedenle siyaset üstü bir yaklaşım içinde Alemdar Gemisi’ne İstiklal Madalyası verilmesi konusunda Zonguldak’ın tüm milletvekillerinin imzasının olduğu kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduk.

TTK, ZONGULDAK’IN YOLLARI VE YATIRIM TEŞVİK DERECESİ GÜNDEMİMİZDEYDİ!

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndaki işçi açıkları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da gündemimizdeydi. TTK’nın 5 bin 159 yer altı işçisi açığını ve üretimde yaşanan düşüşü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşmelerinde bir kez daha dile getirdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da verdiğimiz rakamların doğru olduğunu söyledi ve TTK’ya işçi alınması gerektiğini itiraf etti. Bu konuda bir adım atılıp atılmayacağının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Zonguldak’ta yılan hikâyesin dönen ulaşım ve altyapı projeleri ve Zonguldak’ın yatırım teşvik derecesi 2020 yılında da gündemimizdeydi. Ulaşım projelerinde, ihaleler şeffaf değil, işler aksıyor, erteleniyor ya da bir yolsuzluk ortaya çıkıyor. Teslim edilen yollarsa daha iki ay geçmeden deliniyor, bozuluyor. Yanlış politikalar nedeniyle Zonguldak’ın yolları bir türlü bitmiyor. Yatırım teşvik derecesi yükseltilmeyen Zonguldak, çevre illerle rekabet edemez hale geldiği için yatırım cazibesini yitiriyor. Millet adına Zonguldak’ın bitirilmeyen yollarının da, yatırım teşvik derecesinin yükseltilmesinin de takipçisi olmaya devam edeceğiz.

ZONGULDAK’TAKİ HAVA KİRLİLİĞİ ARAŞTIRILSIN

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz ve öldürücü düzeye varabilecek etkileri pek çok bilimsel çalışma ile ispatlanmıştır. Zonguldak’taki hava kirliliği konusunda da bir araştırma yapılması gerekmektedir. Tüm Zonguldak ve Kdz. Ereğli’deki hava kirliliğinin nedenleri ile bu nedenlerinin ortadan kaldırılması için alınacak önlemlerin tespit edilmesi ve bu tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yapılacak hukuksal düzenlemelerin ve hava kalitesi istasyonlarının ölçümlerinin gerektiği gibi yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu konuda alınacak ek tedbirlerin belirlenmesi, hava kirliliğinin Zonguldak merkez ve Kdz. Ereğli’de yaşayan vatandaşlarımız üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin tespiti, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler ve sonuçlarına dair alınacak tedbirlerin belirlenmesi şarttır. Vatandaşların hava kirliliği nedeniyle karşılaştığı sağlık sorunlarının çözümlenebilmesi için ilgili Bakanlıklarla birlikte bir eylem planı oluşturulmalıdır. Bu sebeple Zonguldak’taki hava kirliliğinin sebep ve sonuçları ile alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdik.Konunun takipçi olmaya da devam edeceğiz.

ACI KAYIPLARIMIZ OLDU

2020 yılında acı kayıplarımız oldu. Önceki dönem Kdz. Ereğli İlçe Başkanlarımızdan, Kdz. Ereğli Belediye Meclis üyemiz, yol arkadaşımız Yaşar Balcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Yine Yurtbay Seramik’in sahibi Zeki Yurtbay’ın vefatı da bizleri derinden üzdü.

2021 YILI SAĞLIK VE HUZUR GETİRSİN

2021 yılında da, halktan yana politikalarımızla, üreten, ürettiğini paylaşan, işsizliğin, yoksulluğun olmadığı, sağlık, barış ve huzurun hakim olduğu insan haklarına saygılı, parlamenter rejimle yönetilen bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2021 yılının tüm halkımız için sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diliyorum.

Etiketler: »
Share
560 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ