logo

DEMİRTAŞ “FİLYOS’U, EREĞLİ 2. OSB’Yİ VE ALAPLI’YI SORDU

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Şirket olan Tosyalı Holdinge ayrımcılık yapılmasının kamuoyunda rahatsızlık yapıldığını ifade ederek yatırım yapacak şirketleri ve yatırım yapılacak alanları sordu. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Demirtaş ayrıca “Ereğliye ne zaman ikinci OSB yatırımına başlanacaktır? ve Alaplı ilçesinde yatırım teşvik derecesinin yükseltilmesini düşünüyor musunuz?” sorularını yönelttiğini açıkladı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TBMM Plan Bütçe Komisyonu, 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Filyos Endüstri Bölgesi’nde yatırım yapacak şirketleri ve yatırım yapılacak alanları sordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen cevabı değerlendiren Ünal Demirtaş; “Bakanlıktan gelen cevapta; ‘Yönetici şirket tarafından hazırlanan bölgenin imar planları Bakanlığımızca 22/09/2020 tarihinde onaylanmıştır. Filyos EB Revizyon İmar Planı Bakanlığımızca 25/01/2021 tarihinde onaylanmış olup 04/02/2021 tarihinde kesinleşmiştir….Filyos nehrinin batı tarafında kalan 51 hektar büyüklüğündeki diğer sanayi parselinin ise TOSÇELİK Profil ve Sac Endüstrisi Anonim Şirketine tahsis edilmesi planlanmaktadır. Bahse konu firmanın alanda yapacağı yatırımı netleştirip Bakanlığımıza bildirmesi beklenilmektedir’ denilmiştir.

 Filyos’taki imar planlarını yapan, Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi yani Tosyalı Holding. 175 hektarlık sanayi alanı içinde, 51 hektarlık alan ile aslan payını alan şirket kim? TOSÇELİK Profil ve Sac Endüstrisi Anonim Şirketi, yani o da Tosyalı Holding.

Filyos Endüstri Bölgesi’nde, önce Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi, yönetici şirketi olarak atanmıştır, devamında Zonguldak açıklarında çıkan doğal gazı Filyos’a taşıyacak 190 kilometrelik çelik boru yapım işi de Tosya Holding’e ihalesiz olarak verilmiş, şimdi de TOSÇELİK’e Filyos Endüstri Bölgesi’ndeki 51 hektarlık alan verilmesi planlandığı verilen cevapta ifade edilmiştir. Filyos Vadisi Projesi’nin her yerinden Tosyalı Holding çıkmaktadır. Oysa bu proje, milli bir projedir. Batı Karadeniz’in ve Türkiye’nin gelişmesine, sanayisine katkı sunması için başlanılmış bir projedir. Ancak gelinen noktada Tosyalı Holding’in büyümesinin, kamunun üstün yararından daha önde tutulduğu görülmektedir” dedi.

PARSEL TAHSİSİ DE ADİL DEĞİL

Demirtaş yazılı açıklamasına şöyle devam etti:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın cevabında “Mevcut durumda Filyos Endüstri Bölgesindeki yaklaşık 175 hektarlık sanayi alanının tamamı belirlenen yatırımcılara tahsis edilmiştir. Filyos Endüstri Bölgesinin güneyinde yer alan serbest bölgeyi kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Böylece yeni gelecek yatırımcılara yeni sanayi parselleri oluşturulması amaçlanmaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Filyos Vadi Projesi’nin merkezinin Zonguldak’ta olmasına rağmen başta Zonguldak olmak üzere Batı Karadeniz’deki yatırımcılar yok sayıldığını savunan Ünal Demirtaş; “Tosyalı dışında Filyos Endüstri Bölgesi’nde yatırım yapacak şirket mi yok ? Bu proje kamu kaynakları ile yapıldı. Anlaşılıyor ki, Batı Karadeniz ve Türkiye’ye katkı sunacak büyüklükteki bu projeyi, Ak Parti Tosyalı Holding’i finanse etmek, ona bu projeyi altın tepside sunmak için yapmış. Ancak Ak Parti’nin Tosyalı Holding’e teklifsiz ve şartsız şekilde sunduğu olanakları diğer yatırımcılara tanınmaması kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Çünkü Filyos Endüstri Bölgesi’ndeki sanayi alanlarının tahsisinde de adil davranılmamaktadır” dedi.

TPAO’YA 96,5 HEKTAR TAHSİS EDİLDİ

Öte yandan; Filyos Limanı’nın arkasındaki sanayi alanının TPAO’ya doğalgaz tesisi için ön tahsisi yapıldığının belirtildiği yanıtta; “Yönetici şirket tarafından Temmuz 2020 tarihinde saha çalışmalarına başlanmış olup, liman arkasındaki Filyos nehrinin doğu tarafında toprak sıyırma ve dolgu çalışmaları tamamlanmıştır. Yönetici şirket tarafından yürütülen Filyos nehrinin batı tarafında kalan alanın dolgu çalışmaları ise devam etmektedir. Filyos Nehri’nin batı tarafından 27,5 hektarlık alan üzerinde “Paslanmaz Çelik Üretimi” yatırımı yapılmak üzere DTS Filyos Demir Çelik Üretim Sanayi Anonim Şirketine ön yer tahsisi yapılmıştır. Filyos Limanı arkasındaki yaklaşık 96,5 hektar büyüklüğündeki sanayi alanı üzerinde “Doğalgaz İşleme Tesisi” yatırımı yapılmak üzere TPAO adına ön yer tahsisi yapılmıştır” denildiği belirtildi.

KDZ.EREĞLİ’YE 2’İNCİ OSB YAPILACAK MI?

Ünal Demirtaş, Kdz. Ereğli ve Alaplı İlçeleri’ndeki Organize Sanayi Bölgelerindeki doluluğun yüzde 100’e ulaştığına vurgu yaparak; “Ereğli ilçemizdeki sanayicilerimizin ivedilikle ikinci Ereğli karma organize sanayi bölgesi talepleri vardır. Bu yönde bir çalışmanız var mıdır? Varsa Ereğli’ye ne zaman ikinci OSB yatırımına başlanacaktır?” diye sordu.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank ise cevap olarak; “Zonguldak Ereğli ilçesine 2 OSB kurulması talebi Bakanlığımıza intikal etmiş olup talep değerlendirme aşamasındadır. Yaklaşık 40 adet karma sektörlerde yatırımcı yer almak istemektedir” dedi.

ALAPLI’NIN YATIRIM TEŞVİK DERECESİ YÜKSELTİLECEK Mİ?

İlçe bazlı yatırım teşviklerinin gecikmiş ama doğru bir adım olduğunu söyleyen Ünal Demirtaş, Alaplı’nın da ilçe bazlı yatırım teşviklerden yararlanması gerektiğini söyleyerek; “Zonguldak’ta da ilçe bazlı yatırım teşvik sistemi Gökçebey ve Kilimli ilçelerinde uygulanmaya başlandı, teşekkür ederiz. Ama  bir eksiklik var, Alaplı ilçemizin de, ilçe bazlı yatırım teşvik derecesinden yararlanmaması yanlış olmuştur. Alaplı ilçesinde yatırım teşvik derecesinin yükseltilmesini düşünüyor musunuz? diye sordu.

Sosyo ekonomik gelişmişlik endeksi çalışmalarının biran önce güncellenmesi gerektiğini ve Alaplı’nın hakkının teslim edilmesi gerektiğini hatırlatan CHP’li Demirtaş; “2017 yılındaki SEGE çalışmasına göre Zonguldak’ın sosyo-ekonomik gelişmişliğini esas alarak bir değerlendirme yapılması doğru değildir. Ülkemizde,2018 yılında başlayan ekonomik krizin, ekonomik buhrana dönüştüğü bu süreçte,4 yıl önce belirlenen sosyal ve ekonomik gelişmeleri kriter olarak kabul edip yatırım planlamasını da bu doğrultuda yapmak doğru değildir. Bu nedenle 2017 SEGE verilerinin güncellenmesi gerekmektedir” dedi.

Sanayi Bakanlığı tarafından cevapta ise; “ Mevcut teşvik sistemi kapsamında 2017 yılında mülga T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “İllerin Sosya-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi(SEGE) çalışmasında, her bir ilin sosyal ve ekonomik gelişmişliğini temsil eden göstergeleri; demografik, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi göstergeleri adı altında gruplandırılarak farklı değişkenlerle bilimsel bir analize tabi tutulmuştur. Neticede de iller ve ilçeler gelişmişlik seviyelerine göre sıralanmış ve endeks değerlerindeki kırılımlar dikkate alınarak kendi içinde homojen olacak şekilde 6 farklı bölge oluşturulmuştur. İlçe bazlı bölgesel teşvik sistemi,2017 yılında gerçekleştirilen bu çalışmanın neticesinde ortaya çıkan “bölgesel haritanın” üzerine kurgulanmıştır. Mevcut durumda, bölgesel teşvik uygulamaları söz konusu çalışma esas alınarak uygulanmaktadır. Zonguldak ilimiz ve ilçeleri için sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi çalışmasının güncel durumu doğrultusunda teşvik sistemi içerisindeki yeri yeniden değerlendirilebilecektir” ifadelerine yer verildiği açıklandı.

Share
374 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ