logo

“ERDEMİR KONUSU SİYASET ÜSTÜ PLATFORMDA ELE ALINMALIDIR”

CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Dr. Eylem Ertuğ Ertuğrul, Oyak/Erdemir ve Belediye arasında süregelen uzlaşmazlık konularını değerlendirdi ve “Mesele; bu konuya partili gözüyle bakıp, mensubumuz olan belediye başkanı lehinde açıklamada veya girişimde bulunmak anlamı taşımamaktadır. Bu konu, siyaset üstü bir platformda da ele alınmalı ve Karadeniz Ereğli halkının ortak kararı egemen olmalıdır.” dedi.

CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Dr. Eylem Ertuğ Ertuğrul, Oyak/Erdemir ve Belediye arasında süregelen uzlaşmazlık konularını yazılı basın açıklaması ile değerlendirdi .

Konunun parti örgütü tarafından yakından takip edildiğini belirten Ertuğrul, Erdemir’in kuruluşundan ve özelleştirilmesinden bu yana sürecini özetledi ve ERDEMİR’in, OYAK ile birlikte Karadeniz Ereğli’den tamamen koparılmak istendiğini öne sürdü.

Ertuğrul, eleştiri/övgü ve önerilerini de sunduğu uzun açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

İşletme hayatına başladığı 1965 yılından bu yana sadece ilçemizin değil bölgemizin en önemli ekonomik gücü olan; aradan geçen yarım asırdan fazla zaman içinde de Avrupa’nın ve dünyanın sayılı demir-çelik tesislerinden biri haline gelen ERDEMİR ile ilgili yaşananlar, Karadeniz Ereğli kamuoyu gibi örgütlerimiz tarafından da yakından takip edilmektedir.

“ENDÜSTRİ BÖLGESİ OLMAKTAKİ AMAÇ; MALİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ BIRAKMAK”

Özelleştirilip OYAK yönetimine devredildikten sonra, temel amaç ve hedefini “daha fazla kâr etme” ilkesi üzerine kuran; bu uğurda da 2006 yılı öncesinde, kurulu bulunduğu toprakların insanlarına sosyal, kültürel ve sanatsal noktalarda sunduğu imkan ve destekleri geri çeken ERDEMİR, 2019’dan bu yana da Özel Endüstri Bölgesi kapsamına dahil olma isteği ile, mali olarak da üzerine düşen yükümlülüğü bırakma niyetini gösteriyor.
Bir önceki yerel yönetim zamanından itibaren, Karadeniz Ereğli insanı için ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi ve tüketim vergisini vermeyen; dahası, bundan önceki dönemlerde bazı kalemler için ödediklerinin iadesi talebiyle hukuk yoluna giden ERDEMİR, bu amaçları peşinde koşarken de, Karadeniz Ereğli halkından alması gereken teveccüh ya da salahiyeti, ne yazık ki, iktidar partisi temsilcilerinden bekliyor.

ERDEMİR, EREĞLİ’DEN TAMAMEN KOPARILMAK İSTENİYOR

Hiç kuşku yoktur ki, ERDEMİR Karadeniz Ereğli’mizin can damarıdır. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde bile sıradan bir balıkçı kasabası olan, sanayi dendiğinde sadece maden ocakları ile anılan ilçemiz, ERDEMİR sayesinde büyük bir ivme yakalayarak emeğin başkenti Zonguldak ve ülkemizin sanayideki lokomotifi haline gelmiştir. Ancak, 1990’lı yıllarda, blok satış yöntemiyle, yabancılara peşkeş çekilmemesi için halk olarak beraberce mücadele ettiğimiz, koruyup kolladığımız ERDEMİR, OYAK ile birlikte Karadeniz Ereğli’den tamamen koparılmak istenmektedir.

“GİZLİ GÖRÜŞMELERLE DEĞİL; MUTABAKATLA SAĞLANMALIDIR”

OYAK yönetimi, ERDEMİR için, Özel Endüstri Bölgesi kapsamına alınma talebinde ısrarcıdır. Bu talep ise, sadece iktidar partisi milletvekilleri veya temsilcileri ile gizli görüşmelerde bir araya gelinerek ele alınması gereken bir konu değildir. Bu konuda öncelikli olarak yapılması gereken, ERDEMİR’i ERDEMİR yapan Karadeniz Ereğli’nin insanlarının, bu kentin siyaset ve sivil toplum temsilcilerinin mutabakatının sağlanabilmesidir. Bu mutabakattan çıkması muhtemel sonuç; önyargılarla donatılmış ifadelerle ERDEMİR’in isteklerine karşı çıkmak anlamına gelmeyeceği gibi, ERDEMİR’in menfaatleri için Karadeniz Ereğli’yi yok sayma, görmezden gelme anlamlarını da taşımayacaktır.

“İLÇENİN HAKKI PAY EDİLEMEZ”

Bizler, bu konu ve gelişmelerde hassas davranarak; bir cümleyi dile getirmeden önce on kere düşünerek yol almak isterken, iktidar partisinin Zonguldak milletvekillerinin, Karadeniz Ereğli halkından habersiz biçimde pazarlıklar içinde olmasını, bu kent halkına yapılmış bir saygısızlık olarak kabul ediyoruz. Bu pazarlıklarda, Karadeniz Ereğli ve Gülüç Belediyelerinin hakkı olan bazı vergilerin tahsilini Zonguldak Valiliğine bırakma düşüncesini, bu yolla da ilçemiz halkının hakkı olan paranın ilin diğer ilçe ve beldeleriyle pay edilmesi isteğini kabul etmemiz mümkün değildir.

HEM ERDEMİR’İ, HEM İKTİDARI ELEŞTİRDİ

Karadeniz Ereğli ve bağlı beldeleri, bugüne kadar, Zonguldak’ın diğer yörelerinde faaliyetlerini sürdüren sanayi kuruluşlarından hak talep etmemiştir. Herhangi bir imtiyaz talepleri olmamıştır. Bu yıla kadar ilçemiz kendi yağıyla kavrulmuştur. Bütün bunlar olurken de ERDEMİR sayesinde Karadeniz Ereğli, ülkemizin varlıklı ve kişi başına düşen ortalama gelir bakımından da üst sıralarda gelen kentlerinden biri olarak görülmüş, hiçbir dönemde herhangi bir teşvik imkanından yararlanamamıştır.
Bu gelişmelerin dışında ERDEMİR kaynaklı başka sorunlar da karşımıza çıkmıştır. Özelleştirildikten sonra hava kirliliği ve çevre kirliliği gibi konularda eskiye nazaran daha da tedbirsiz olduğu gözlenen, onca uyarıya rağmen kirliliğinin önlenmesi noktasında olumlu adımlar atmayan ERDEMİR, bu noktadan bakıldığında da en büyük zararı yine bu ilçeye ve yöresine vermiştir. Bugün ise, yaratılan hava ve çevre kirliliğine rağmen, bu isim altında verilmesi gereken vergileri dahi Karadeniz Ereğli halkına çok gören bir siyasî anlayışla karşı karşıyayız.
Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, elbette, ERDEMİR’in bugünden daha güçlü, bugünden daha sağlam bir yapıyla geleceğe uzanmasını istiyoruz. Bizim gayemiz, ERDEMİR ve onu elinde bulunduran OYAK’ı küçük görmek, karalamak ya da isteklerine hiç düşünmeden hayır demek değildir. Ancak ERDEMİR’in güçlü olmasını istemek, Karadeniz Ereğli halkının haklarının çiğnenmesi, alması gerekenleri alamamasına seyirci kalmak anlamına gelmez. Gelemez.

“TARAFLARI PROTOKOL MASASINDA BİR ARAYA GELSİN”

Bizim önerimiz; Karadeniz Ereğli halkını temsil eden yerel yönetim ile ERDEMİR ve OYAK yöneticilerini protokol masasında bir arada görebilmektir. Uzlaşma kültürünün tesis edilmesi ile karşılıklı mutabakat yoluyla istekler ve talepler mutlak surette birlikte değerlendirilmelidir. ERDEMİR ve OYAK, protokol masasına mutlaka oturmalı ve o masada, öncelikli olarak Karadeniz Ereğli’nin yararları üzerine görüş alışverişinde bulunulmalıdır. Emlak vergileri başta olmak üzere, kuruluşun ödemekle mükellef olduğu vergiler, Karadeniz Ereğli ve Gülüç Belediyelerinin hakkıdır ve bu hakların, her yıl yıllık faiz oranları ve enflasyon rakamları ile birlikte ele alınarak bir protokol metninde düzenlenmesi şarttır. Özel Endüstri Bölgesi kapsamına dahil olma hedefi hayata geçtiğinde Karadeniz Ereğli ve yöresinin yaşaması muhtemel sıkıntılar bugünden dikkate alınarak, o muhtemel sıkıntıların yaratabileceği sorunların bugünden bertaraf edilmesi yönünde sağlam tedbirler alınmalıdır.
Karadeniz Ereğli, dün olduğu gibi bugün de; “ERDEMİR’siz Ereğli, Ereğlisiz ERDEMİR düşünülemez.”, noktasındadır. Bunlar bir bütündür. Etle tırnak gibidir. Ancak, iktidar partisi milletvekillerinin anlamsız ve mantık dışı girişim ve düşünceleri, bu etle tırnağı birbirinden ayırmaktan başka bir işe yaramayacağı gibi öncelikle ilçemize zarar verecektir. Dahası, iktidar partisi milletvekillerine düşen ilk görev; yanlarına partimiz milletvekillerini de alarak, hiç zaman kaybetmeden ilçemizde bir araya gelmek ve bu kentin siyaset ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirip durum değerlendirmesi yapılmasına zemin hazırlamaktır. Bu konu; “Ben böyle istedim, böyle oldu.”, denilebilecek türden bir konu değildir. Bu konuda alınacak herhangi bir yanlış karar, Karadeniz Ereğli’nin geleceğini de olumsuz yönde etkileyecektir. Hem ilçemizin hakkı olanı başka ilçe ve beldelerle paylaşmak, hem de ilerleyen yıllarda olası istihdam olanaklarından o ilçe ve beldeleri de Karadeniz Ereğli ve yöresi ile eşit imkanlar dahilinde yararlandırmak sağlıklı bir öneri değildir; olamaz.

FARKLI PARTİLERİN BELEDİYE BAŞKANLARI DA AYNI DÜŞÜNCEDE

Bu düşünceler dahilinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin ERDEMİR ve OYAK kaynaklı sorunlar üzerine görüşünü bir kez daha yinelemekte yarar görüyoruz. Mesele; bu konuya partili gözüyle bakıp, mensubumuz olan belediye başkanı lehinde açıklamada veya girişimde bulunmak anlamı taşımamaktadır. Bu konu, siyaset üstü bir platformda da ele alınmalı ve Karadeniz Ereğli halkının ortak kararı egemen olmalıdır. Siyaset üstü bir konu olduğu içindir ki iki farklı siyasi parti temsilcisi olan Karadeniz Ereğli ve Gülüç Belediye Başkanları, ERDEMİR ve OYAK kaynaklı sorunlarda ortak düşünce içindedir. Bu gerçeğin, halkımızı Ankara’da temsil etmekte olan iktidar partisi milletvekillerince de görülmesi sağlanmalıdır.

Etiketler: »
Share
532 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ