logo

EREĞLİ BELEDİYESİ ‘GÜLÜÇ KÖPRÜSÜ’ POLEMİĞİNİ ÇEVİK’LE SÜRDÜRDÜ!

Kdz. Ereğli Belediyesi İmar Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi Mustafa Çevik, Gülüç Beldesi Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın, Gülüç Köprüsünün kaçak olmadığı yönündeki açıklamalarına cevaben, “Gökhan Demirtaş’ın söz konusu Eski Gülüç Çengelburnu Köprüsü ile ilgili ‘Sorumluluğu bizim elimizdedir ve tamamen yasaldır’ ifadesi ispata muhtaç ve çok iddialı bir ifadedir. Gülüç Belediyesi’nin yetki sınırlarını söz konusu köprüyü kapsayacak şekilde gösterir plan paftasını ivedilikle kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir.” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İmar Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi Mustafa Çevik, Belediye yemekhanesinde yaptığı basın toplantısında Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın, Gülüç Çengelburnu köprüsü konusunda yaptığı açıklamaları yalanladı. Polemik haline gelen konuda konuşmasını belgelerle destekleyen, sık sık Başkan Demirtaş’ın İnşaat Mühendisi olmadığını vurgulayan, ayrıca Demirtaş’ın yanlış bilgilendirildiğini iddia eden Çevik, açıklamasında aynen şu ifadelere yer verdi:

“ENGELLEMELERE RAĞMEN!..”

Kdz. Ereğli Belediyesi, anayasa ve kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, Ereğli halkının menfaatleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmekle yetkili kamu tüzel kişiliğidir.

Erdemir ve Belediyemiz arasında yasa ve mevzuat hükümleri doğrultusunda, Ereğli ve Gülüç halkının hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalarımız, bürokrasi ve hukuk temelinde tüm engellemelere rağmen, Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık liderliğinde başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Yasal ve hukuki süreç ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyu ve siz değerli basın mensuplarına şeffaf olarak paylaşılmaktadır.

Erdemir sektöründe, ülkemizde ve dünyada önemli bir yere sahip olan gurur duyduğumuz bir firmadır. Ereğli halkı adına, Erdemir’den ekonomiye değer kattığı ölçüde üretim yaptığı çevreye ve topluma sorumlu bir kurumsal vatandaş yaklaşımıyla hareket etmesini bekliyoruz.

“ŞAHSIMA CAVAP HAKKI DOĞDU”

Yaklaşık iki yıldır devam eden süreçte, ne Belediye Başkanımız Sn. Halil Posbıyık, ne de şahsım, Gülüç Belediyesi ya da Belediye Başkanı Sn. Gökhan Demirtaş ile ilgili olumsuz bir cümle kurmamıştır.

Hal böyle iken, 10.02.2021 tarihinde (dün) Sn. Gökhan Demirtaş, gerekçesini anlamadığımız bir basın toplantısı düzenleyerek, şahsımı hedef alan ithamlarda bulunduğundan cevap hakkımı kullanmak zorunluluğu hâsıl olmuştur.

RAPOR VE YASALLIK ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

Sayın Gökhan Demirtaş’ın söz konusu Erdemir’e giriş kapısındaki Eski Gülüç Çengelburnu Köprüsü ile ilgili “Can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğu, tamamen yanlıştır” ifadesi teknik dayanaktan yoksundur. Basın açıklamasında bahsettiği rapor incelendiğinde, Erdemir’in talebi üzerine, DAL proje inşaat Ltd.Şti. tarafından 2012 yılında hazırlandığı, İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı tarafından Şubat 2015 tarihinde kontrol edildiği ve 27 Şubat 2017 tarih ve 119134 sayı ile Erdemir’e üst yazı ile gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu tarihler arasındaki çelişki izahtan yoksundur. Ayrıca söz konusu raporun Sonuç ve Öneriler kısmında “tasarım ömrü ortalama 30 yıl mertebesinde olan elastomer mesnetlerin belirli periyotlarla kontrol edilmesi ve gerekmesi ve gerekmesi halinde değiştirilmesi önerisi uygundur” denilmektedir. Şimdi tüm sorumluluğu üstlenen Sayın Gökhan Demirtaş belirli periyotlarla kontrol etmiş midir? Etti ise sonuçları hakkında bilgi vermesi mümkün müdür?

Söz konusu rapor, 1991 yılındaki zemin etüd raporu baz alınarak güncel olmayan DBYBHY-2007 deprem yönetmeliğine hazırlanmış, içeriğine bakıldığında 1991 yılında, bugünün teknolojik koşullarında bile ancak yeterli özen gösterildiğinde sağlanabilen C30 beton dayanımı baz alınarak hesaplar ve kabuller yapıldığı görülmektedir. Köprü ayaklarındaki oyulma ve çökmeler kesinlikle irdelenmemiştir.

Sayın Gökhan Demirtaş’ın söz konusu Eski Gülüç Çengelburnu Köprüsü ile ilgili “Sorumluluğu bizim elimizdedir ve tamamen yasaldır” ifadesi ispata muhtaç ve çok iddialı bir ifadedir. Gülüç Belediyesi’nin yetki sınırlarını söz konusu köprüyü kapsayacak şekilde gösterir plan paftasını ivedilikle kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir.

Sayın Gökhan Demirtaş’ın söz konusu Eski Gülüç Çengelburnu köprüsü ile ilgili “DSİ ve Karayollarının imar notlarında işlidir” ifadesi de maalesef gerçekdışıdır. 27.11.2020 tarih ve 279866 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nün yazısında”… Eski Gülüç Köprüsü kurumumuz görev ve sorumluluk sahası dışındadır.” Şeklinde net olarak ifade edilmiştir. Ayrıca 29.12.2020 tarih ve 850694 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü ‘nün yazısında”…Müdürlüğümüz arşivlerinde yapılan incelemede Eski Gülüç Çengelburnu Köprüsüne ait izin, Proje veya ruhsat bulunamamıştır.”  denilmektedir. Anlaşılan odur ki Sayın Demirtaş yanlış bilgilendirilmektedir. Köprünün karayolu bağlantısının yasal olduğunu ve karayolu geçiş izin belgesinin bulunduğunu ifade etmiş olup bu belgeyi kamuoyu ile hemen paylaşmalıdır.

“BELGELERİ İSTENDİ AMA VERMEDİLER”

Ayrıca belgelerin elinde olduğunu istenirse verileceğini ifade etmiştir. Oysa ki 29.09.2020 tarihinde Eski Gülüç Çengelburnu Köprüsü konulu yazı ile Gülüç Belediyesi’nden bilgi ve belgeler istenmiş olup herhangi bir dönüş henüz olmamıştır. Sayın Demirtaş basın yolu ile cevap verme gereği duymuştur.

Sayın Demirtaş, Eski Gülüç Çengelburnu Köprüsünde oluşan çatlak ve deformasyonların Erdemir tarafından onarıldığını ve Çelik konstrüksiyon ile güçlendirildiğini ifade etmiştir. Şimdi soruyorum şayet yapıldı ise güçlendirme projesi için Erdemir, Gülüç Belediyesi’nden herhangi bir ruhsat almış mıdır? Almadı ise hangi gerekçe ile almamıştır. Yapılan Çelik Konstrüksiyon güçlendirmeyi fotoğrafları ile kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Ancak bahse konu köprüde herhangi bir güçlendirme çalışması yapılmamıştır.

HABERLE İLGİLİ VİDEO İÇİN GÖRSELİ TIKLAYINIZ :

“BELİRLİ YERLERDEN TALİMAT ALDIĞI İZLENMİ YARATMAKTADIR”

Gülüç halkının seçtiği Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demirtaş kendi kendini, yaptığı bu talihsiz basın açıklaması ile töhmet altında bırakmıştır. Oysaki konunun asıl muhatabı olan Erdemir güçlü kurumsal yapısı ile kendini savunabilecek yetiye sahip. Bünyesindeki teknik personel ve avukatları vasıtası ile konu hakkında kamuoyunu bilgilendirebilir. Erdemir’in sözcülüğü görevine gönüllü soyunması belirli yerlerden talimat aldığı yönünde izlenim yaratmaktadır. Asli görevi oyları ile seçildiği halka hizmet etmek olan Sn. Gökhan Demirtaş görev alanının dışında görev üstlenme gayreti içerisindedir.

Sayın Gökhan Demirtaş bir pay istemektedir. Bu payın ne olduğunu anlamış değiliz. Eğer alması gereken Belediyeye ait gelirler varsa ve almıyorsa, görevini tam olarak yapmadığı anlamına gelir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak yasa ve hukuk çerçevesinde mücadelesini verdiğimiz almamız gereken tüm gelirlerinin takibini titizlikle yapmaktayız. Sayın Gökhan Demirtaş talep etmesi halinde teknik ve mevzuat yönünden tüm desteği kendisine vereceğimizden şüphesi olmasın.

Çaycuma İlçesi’nde, 6 Nisan 2012’de 15 kişinin öldüğü köprü faciası hala yüreklerimizi yakmaktadır. Tüm bu gayretimiz bölgemizde bir facia daha yaşanmaması içindir. Sn. Gökhan Demirtaş’ın bu sorumluluğu cansiperane bir şekilde üstlenmesi hayret vericidir.

Şimdi tüm sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen Sayın Gökhan Demirtaş’a sormak istiyorum.

YENİ KÖPRÜNÜN YAPI RUHSATINI SORDU

Basın açıklamasında sadece Eski Gülüç Çengelburnu köprüsünden bahsetti. Peki bitişiğinde 2013 yılında yapılan yeni köprünün Yapı Ruhsatı var mıdır? Var ise kamuoyu ile derhal paylaşmalı, yok ise yasal çerçevede gerekli tüm sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Sayın Gökhan Demirtaş’ın yaptığı basın açıklamasında, derdinin halka hizmet etmek, halkın çıkarlarını savunmak olduğunu ifade etmesine rağmen yapılan açıklamaların içeriğinde Ereğli ve Gülüç halkının menfaat ve çıkarlarını savunmaktan ziyade kime ve neye hizmet ettiği maalesef anlaşılamamıştır.

Böl, Parçala, Yönet zihniyetine sahip belirli çıkar gurupları iş başındadır. Bu zihniyetin amacı halkın menfaati değil küçük ama benim olsun şeklindedir. Sn. Gökhan Demirtaş bilerek ya da bilmeyerek bu zihniyete hizmet etmektedir. Biz bu zihniyeti, Ereğli Geleceğini Konuşuyor platformu kurulduktan sonra Halkın seçtiği Belediye Başkanını ve ilçenin mülki amiri Sn. Kaymakamımızı toplantıya çağırmayarak Ereğli’deki birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermeye çalıştığında çok net gördük.

“POSBYIK’IN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAYA DAVET EDİYORUM”

Sayın Gökhan Demirtaş’ı, ömrünün 25 yılını Ereğli halkının yüksek teveccühü ile Ereğli halkına hizmet etmiş Sayın Halil Posbıyık’ın bilgi ve tecrübesinden faydalanmaya davet ediyorum. Ereğli halkından aldığı yetki ile Ereğli halkının üstünde hiçbir güç tanımayan Sayın Halil Posbıyık bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Ereğli halkının menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir.

Tüm bu süreçte amacı Ereğli halkının menfaati ve çıkarlarını korumak olan, siyasi görüşüne bakılmaksızın, herkes ile omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

GALERİ FOTOĞRAFLARI :

Etiketler: »
Share
370 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

#

EREĞLİ BELEDİYESİ ‘GÜLÜÇ KÖPRÜSÜ’ POLEMİĞİNİ ÇEVİK’LE SÜRDÜRDÜ!” için 1 yorum

  1. ASIM CAKIR : diyor ki:

    DEMIRTAS BELGELERINI HEMEN BASIN YOLUYLA ORTAYA KOYMALIDIR KOYMAZSA POSBIYIGINIDDAALARI SIRTINDADIR