logo

GAZETECİLER MESAJLARLA KUTLANIYOR

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile protokol üyeleri yazılı kutlama mesajları yayınlayarak günün önemine dikkat çekiyor ve mesleği icra edenleri kutluyor. Türkiye’de kutlanan günün önemi, çalışan gazetecilerin haklarının ilk kez yasal güvence altına alındığı 10 Ocak 1961 tarihinden kaynaklanıyor.

Yayın kuruluşumuza ulaşan 10 Ocak Kutlama Mesajları şöyle :


Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz:

Demokrasimizin en önemli yapı taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak nitelendirilen gazetecilik mesleği; haber verme, halkı bilgilendirme, kamunun dikkatini çekme gibi çok önemli görevlerinin yanında düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili aracıdır.

Gazeteciler toplumsal yaşantımızın gelişmesi ve güçlenmesinde olduğu gibi, ilkeli yayıncılık anlayışıyla topluma doğru haber verme, aydınlatma, bilgilendirme, kamuoyu oluşturma ve kamu adına denetleme görevi yapmak gibi işlevleriyle de demokrasimize büyük katkı sağlamaktadırlar.

Günümüzde hızla yaşanan dijitalleşme süreci ve gelişen iletişim teknolojilerinin yeni uygulamaları beraberinde getirmesi basın mensuplarımızın görevlerini daha kolay yerine getirmelerini, daha hızlı ve etkin hareket etmelerini sağlamıştır. 

Başta ilkeli, doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışı olmak üzere temel hak ve özgürlükleri önceleyen, kişilik haklarına saygı duyan, basın meslek ilkeleri ışığında görevlerini yerine getiren güçlü bir basın demokrasimizin daha sağlıklı çalışmasında da anahtar bir rolle yaşamsal bir yere sahiptir.

Bu duygu ve düşüncelerle; yaşadıkları şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlardaki gelişimine, etkin bir şekilde tanıtımına değerli katkıları olan, görevlerini her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir emek ve özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarında her zaman yanlarında ve destek olacağımızı ifade ediyor, saygılar sunuyorum.


Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı:

Büyük bir fedakârlık içerisinde, gerektiğinde çok zor şartlar altında görevlerini yerine getiren gazetecilerimiz, birey ve toplumların ihtiyaç duyulan haberlere tarafsız ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayan; böylelikle toplumların aydınlanmasında ve demokratik olgunluğa erişmelerinde büyük katkıları olan önemli bir mesleği icra etmektedirler.     

Basın camiası, ilçemizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de büyük ölçüde katkı sunmaktadır. Basınımızın güçlenmesi, İlçemizin güçlenmesi demektir. Zor şartlar altında, fedakârca yapılan gazetecilik, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan  doğru ve eksiksiz bilgi almaları için çalışmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saati haber peşinde koşan gazetecilerimiz, sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler. Bu açıdan basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde İlçemizdeki basın mensuplarımız başta olmak üzere, tüm gazetecilerimizin “ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’’ nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt:

“Gazetecilik; kamuoyunun haber alma hakkını kullanmasına katkı sağlamak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi oldukça önemli değerleri bünyesinde barındıran müstesna bir meslektir.

Gazetecilik mesleğini icra etmekte olan basın mensupları da ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar.

Her türlü çalışma şartları ve mevsimsel zorluklara rağmen halkı bilgilendirmek amacıyla, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yapmaya çalışan gazetecilerin özverileri bütün takdirlerin üzerindedir.

Bu vesileyle, bu çok önemli işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyor; ebediyete irtihal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”


Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker  Kapkaç

Toplumumuzu doğru bilgilendirmek adına karşılaşılan her türlü zorluğa rağmen özveri ile görevlerini ifa eden, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin toplumun ortak sesi olan basın çalışanları, kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanı sıra, günümüzde yaygınlaşan internet medyası da, toplumumuza haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyon üstlenmektedir.   Toplumun aydınlatılması, bilinçlendirilmesi, halkın talep ve beklentilerinin kamuoyuna iletilmesi, kentimizin tanıtılması gibi pek çok konuda önemli bir kamu görevi üstlenen yerel ve ulusal basınımız, halkımızın gözü, kulağı ve dilidir. Basın çalışanları, toplumun aydınlatılması sürecinde; farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla yayınlarken, önemli ve hassas bir görev ifa ederler. Zonguldak Barosu geçmişten bugüne değişmez şekilde özgür ve bağımsız basın, doğru ve gerçek haber yapan gazetecilerin yanında olmuş, gelecekte de yanında olmaya devam edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın bir milletin müşterek sesidir” ilkesinden hareketle görevlerini büyük bir özveri, fedakârlık ve hassasiyetle devam ettiren, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.


Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Hakan Yeşil :

“10 Ocak tarihi, gazetecilerin sadece kendi özlük haklarının ve basın özgürlüğünün mücadelesini değil aynı zamanda demokrasimiz için verdikleri mücadeleyi simgeleyen bir tarihtir. 1961 yılında gazetecileri geniş özlük haklarına kavuşturan 212 sayılı yasanın çıkmasını protesto etmek isteyen gazete patronlarının gazetelerini 3 gün süreyle yayınlamama kararı almasına karşılık gazeteciler, Sendikalarının öncülüğünde 10-11-12 Ocak 1961 tarihlerinde Basın adıyla kendi gazetelerini yayınlamışlar, hem kendi özlük haklarına, hem basın özgürlüğüne, hem de demokrasimize sahip çıktıklarını göstermişlerdir. Yerel ve ulusal basın çalışanlarının, halkımızın yararını koruma ve geliştirme mücadelesine katkı vermeye devam edeceklerinden şüphemiz yoktur. Basınımızın; her şart altında evrensel çalışma ilkelerinden vazgeçmeyeceğine yürekten inanıyoruz. Zor şartlar altında, özveriyle çalışan basın mensuplarına en iyi çalışma şartlarının sağlanmasını temenni ediyor, gazetecilik mesleğini özveriyle yürüten basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.”


Zonguldak İl Telekom Müdürü Kadir Uzun

Milli mücadele yıllarında Türk basını, milli birliğin ve beraberliğin sağlanmasında, düşman işgaline karşı tüm vatanın ortak sesi olmuştur.
Ülkemizin vicdanını temsil eden ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyeceğinize olan inancımla, basınımızın güzide temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutlar, görevleri başında yaşamlarını kaybeden, gazetecilerimizi de saygı ve minnetle anarım.


İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Op. r. Evrim Balbaloğlu :

Ekonomik özgürlük olmadan basın özgürlüğünden söz etmek mümkün olmaz.Eğer gücünüzü izleyiciden okurdan alıyorsanız özgürsünüz demektir. Çalışanının aldığı maaş kendini geçindirecek durumdaysa o gazeteci özgür demektir.

Basın yayın özgürlüğü sadece iktidarların ya da birilerinin kısıtlaması ile değerlendirilmemelidir.

Yaşadığımız süreçte iktidar tek sesli televizyon ve gazeteler istiyor olsada vatanımızın her köşesinde haber kovalayan ‘gerçek’ gazetecilerimiz var.Bu gerçek gazetecilerimiz özgürce yaptıkları haberlere gelen erişim engellemeleri ile özgürce mesleklerini icra edememekle de karşı karşıyalar

Yerel basın kan ağlıyor, yerel basın desteklenmiyor çünkü yerel basın ulusal basını besliyor.
İktidar tek sesli politikaları uğruna yerel basını ekonomik anlamda baskılıyor ve bitiriyor.

Halkın haber alma ve kırsalda olan gelişmeleri ulusal medyaya objektif olarak aktarması için devletin yerel basın kuruluşlarını desteklemesi ve teşvik etmesi halkın gerçek ve doğru haber alma özgürlüğünün devamı için elzem hale gelmiştir.

Pandemiyle birlikte ağır darbe alan yerel basın döviz kurlarındaki dalgalanmanın ardından tamamen bitme noktasına gelmiştir.
İktidar tarafından süreci yönetilemeyen pandemi ile beraber kapanan gazeteler ve işsiz kalan gazeteciler yaşam mücadelesi verirken iktidar açıkladığı destek programında Yerel Basına meslek örgütleri arasında yer verilmemiştir.

İktidar il, ilçe ve kırsalda pandemi şartlarında kendi imkanlarıyla objektif haberleriyle kamuoyunu bilgi ve bilinçlendirmeye çalışarak pandemi ile mücadelede ulusal bir politika düzenleme imkanı sağlayan yerel gazete çalışanları ve gazete sahiplerini görmezlikten gelmiştir.

Yaşanan ekonomik süreçte gazetecinin hakları ve gazete basan matbaaların sıkıntılarından uzak göstermelik yapılan etkinliklerde basın ve çalışanlarının gönlünü hoş tutmak değil yerel basın ve çalışanlarına yaşanan süreçte nasıl destek verebiliriz; Kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları yerel basına destek vermek adına neler yapabilir konularının bir an önce masaya yatırılması gerekmektedir.

Objektif haberleriyle ulusal basında yer alan ve ulusumuza doğru, dürüst, ilkeli haberleriyle demokratik katılımcılığı sağlayan
yerelde demokrasinin gelişmesi; yandaş değil .., ekonomik anlamda güçlü bir yerel basın için umutsuz değiliz.Bazılarının hoşuna gitmediğini biliyoruz ama..
Yerel basın demokrasinin kalesidir !

Ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayan, sorun ve beklentilerin gündeme taşınıp çözüme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olan Zonguldak başta olmak üzere, tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

Görevi başında vefat eden gazetecilerimize Allah’tan rahmet, tüm ekonomik ve hukuksal olumsuzluklara rağmen ilkeleri ve onurları ile çalışabilen gazetecilerimize meslek yaşamlarında sağlık ve başarılar diliyorum.


BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı :

Doğru, tarafsız, güvenilir, evrensel hukuk normlarına bağlı, sorumluluklarının bilinciyle hareket eden, kurumlar ile bireyler arasında veri akışını sağlayan, kamuoyunu aydınlatıcı, bilgilendirici ve yol gösterici işleviyle demokrasinin korunması ve güçlenmesinde önemli rol oynayan,  gündeme taşıdıkları konularla ülkemizin ve şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR)


MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı  Abdulkadir Çınar

10 Ocak 1961 tarihinde Gazetecilerin çalışma koşullarında iyileştirmeler öngören 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden dolayı her sene 10 Ocak’ta kutlanmakta olan “Çalışan Gazeteciler Günü” nün 61. yıldönümüne gelmiş bulunmaktayız.

Bölgemizde meydana gelen güncel haberlerin vatandaşlarımıza yansıtılması noktasında üstlenmiş olduğunuz zor ve bir o kadar da ehemmiyetli görevinizde, birçok zorlukla karşı karşıya kalsanız da başarılı çalışmalara imza atacağınıza olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle hali hazırda tüm basın ve yayın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü”, şahsım ve dernek üyelerimiz adına kutlarken, meslektaşlarınızdan ebediyete intikal edenleri de rahmetle anar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Selam ve Saygılarımızla.


Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Adına Başkan Mustafa Emen

“Basın emekçilerinin 1961 yılında çıkarılan 212 Sayılı yasayla önemli haklara kavuşmasından rahatsızlık duyan gazete sahipleri, yasayı protesto etmek amacıyla 3 gün boyunca gazete çıkarmama kararı aldılar. Bu gelişme üzerine gazeteciler, sahip oldukları hakları ve meslek onurunu korumak için mücadele başlattılar ve çeşitli eylemler yaptılar. Gazeteciler, gazete sahiplerinin boykot kararı karşısında sendikanın öncülüğünde ‘Basın’ adıyla 11-12-13 Ocak 1961 tarihlerinde kendi gazetelerini yayınladılar. Bu mücadele tarihi, 1971 yılına kadar ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanmıştır. 1971 yılında gazetecilerin hakları ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle bayram olmaktan çıkarılmış ve bu tarihten itibaren 10 Ocak, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Bir ülkede demokrasileri güçlendiren ve geliştiren en etkin unsurlardan biri, meslek ahlakından ve tarafsızlık ilkesinden taviz vermeyen bir basının varlığıdır. Geçmişten günümüze önemli bir gelişme gösteren, yazılı, görsel ve sanal basınımız, demokrasinin güçlenmesine ve açık toplum hedefine ulaşılmasına değerli katkılar sağlamaktadır.

İletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemelerle birlikte, insanlar tüm dünyadaki gelişmelere daha duyarlı ve haberlere daha hızlı ulaşabilir duruma gelmiş, basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır.

Basın mensuplarımızın sorumluluğu her geçen gün artmaktadır. Basın mensuplarımız, sahip oldukları bu sorumluluk ile insan hakları, özel hayata saygı, doğru ve tarafsız haber verme ilkelerinden asla taviz vermemelidir.

Basın özgürlüğünün, halkı aydınlatma ve halkın haber alma özgürlüğünden kaynaklandığı asla unutulmamalıdır. Demokrasinin gelişmesi, halkın haber alma hakkının genişlemesi için doğru ve tarafsız habercilik anlayışı ile basın özgürlüğü her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Bugün basınımız önemli ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır. Bu sorunların çözülmesi en büyük dileğimizdir.

Görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden gazetecilerimizi, basın şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Basın ilkelerinden ve meslek etiğinden ayrılmadan, meslek onurunu koruyarak fedakarca çalışan gazetecilerin ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.”


Kdz. Ereğli TSO önceki Dönem Başkanı-İş İnsanı Sertan Yalçın:

Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.


Kdz.Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek

Gece Gündüz çalışan, her fırsatta bilgi aktaran tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan, Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.


SMMM Semih Özkök:

Halkın haber alma hakkı için yüreklice savaşan, kalemi kırılmaz, kalemini teslim etmeyen, tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü kutlu olsun.


EREYLİN AVM Genel Müdürü Hamit Atay


Cumhuriyet Halk Partisi Kdz. EREĞLİ İlçe Başkanı Op.. Dr. Eylem Ertuğrul

Gazetecilik, halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri bünyesinde barındıran önemli bir meslektir.
Bu mesleği icra etmekte olan emekçi gazeteci arkadaşlarımız da ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır.

Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir.
Bu vesileyle; Bölgemiz halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı bölgemizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim.


İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen :

Tarafsız, özgür basın çalışanı arkadaşlarımız.İyi ki varsınız.Var olmanız, çoğalmanız ülkemizin demokrasisine en büyük katkı olacaktır. Cunku önümüzdeki süreç tek adam rejiminin mi yoksa demokrasinin mi kazanacağının göstergesi olacaktır. Bugun içinde yaşadığımız ekonomik, sosyal koşullar her kesimi zora soktugu gibi özgür olan,birisinin sesi olmayan tüm çalışan gazeteci arkadaşlarımızı da zora düşürmüştür. Ancak demokrasi sonunda kazanacaksa bunda en büyük pay sizin olacaktir.Calisan ,emek veren tüm gazeteci arkadaşlarımızı kutluyor, sağlık içinde nice başarılı ve mutlu yıllar diliyoruz.


Etiketler:
Share
171 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ