logo

GAZETECİLERİ MESAJLARLA KUTLADILAR… (güncellenen haber)

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajlarla kutlanıyor. Toplumun haber ve bilgi alması, kamunun mesajlarının iletilmesi ve denetlenmesi görevini üstlenen gazeteciler için ‘Dayanışma Günü’ olarak kabul edilen günün önemi ; 10 Ocak 1961 tarihli 212 sayılı yasa ile getirilen değişikliklerle basın sektöründe çalışanların “özlük haklarında önemli kazanımlar sağlanması” olarak biliniyor.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile kişi ve kurumlardan yayın kuruluşumuza ulaşan yazılı mesajlar şöyle:

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz

“BASIN YAŞAMSAL ÖNEME SAHİPTİR”

Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak değerlendirilen gazetecilik mesleği ve gazetecilerimiz, toplumsal hayatımızın gelişmesi ve güçlenmesinde olduğu gibi, sorunları kamuoyu gündemine taşıyarak, toplumun haber alması, aydınlatılması, doğru bilgilendirilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün gelişmesi yönünde de çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Gazetecilerimiz topluma haber verme, bilgi akışını sağlama, bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma gibi görevleri yaparken, yaşadıkları şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve benzer alanlardaki gelişimine, tanıtımına da mesleğin getirdiği görev ve sorumlulukla katkı sağlamaktadırlar.

Objektif, tarafsız, doğru, ilkeli, güvenilir habercilik anlayışı başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere saygılı, kişi hak ve değerlerini önemseyen, evrensel meslek ilkeleri ışığında görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getiren bağımsız güçlü bir basın, toplumsal hayatımızda yaşamsal bir öneme ve yere sahiptir.

Çağımızda hızla gelişen iletişim teknolojilerinin beraberinde pek çok yenilikler getirmesi, basın sektörünün daha etkin ve daha hızlı bir konuma gelmesi ve hareket etmesine vesile olmakta, bu güzel ve yararlı gelişme gazetecilik mesleği adına bizlere ayrı bir memnuniyet yaratmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle toplumun haber alma ve bilgilenme ihtiyacını büyük bir emek, fedakârlık, özveri ve sabır ile karşılayarak yerine getiren basın mensuplarımızı, ‘’10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’’ dolayısıyla kutluyor, zorlu görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde her zaman yanlarında ve destek olacağımızı ifade ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu :

“ÖNEMLİ KAMU HİZMETİNİ YERİNE GETİRMEKTEDİRLER”

Basın kuruluş ve mensuplarımız her daim demokratik bir toplumun öncelikli unsurlarından biri olmuş, halkın, doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek, önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir.

İletişimin en güçlü kanallarından olan basın, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracıdır. Bu yönüyle kamusal görev yapan basın, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.

İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını kullanmasını sağlayan, toplumun genel görüş ve taleplerini kamuoyuna yansıtan basın mensuplarımız, İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde, mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakârca çalışmaları takdir edilmektedir.

Bu düşüncülerle, mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren tüm basın mensubu gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Yönetim Kurulu:

” BAYRAM DEĞİL, DAYANIŞMA GÜNLERİDİR”

“10 Ocak Dayanışma Günü nedeniyle, çözüm bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Basın özgürlüğünden basında çalışma koşullarına, mesleki standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve zaman geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır. Bilindiği gibi 10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961’den daha iyi haklara sahip değildirler. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocak’lar ve 24 Temmuz’lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir. Unutulmamalıdır ki; Basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Halkın sesi olma görevini üstlenen bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün de en etkili aracıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Aydınlık yarınlara ulaşmak istiyorsak basının sorunlarını elbirliği ile çözümlemeliyiz. 10 Ocak Basın Bayramı’nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım.”


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt:

BİLGİLENDİRME MÜCADELESİ HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR”

“Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız; ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Bilgi aktarımının yanı sıra yeri geldiğinde yöremizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine de katkıda bulunan gazetecilerin toplumsal statüsünün güçlendirilmesi toplumun da yararınadır. Basınımızın gösterdiği gelişmede şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. İçinde bulundukları şart ya da koşullar ne olursa olsun görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımız; sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdürmektedirler. Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başarılar diliyorum.


BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı:

“ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ile ilgili yayımladığı mesaj şöyle “Gücünü kamuoyundan alan, halkımızın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtma görevini üstlenen özgür basın, aynı zamanda demokrasinin vazgeçilmezidir. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, özellikle yerel ve bölgesel anlamda yaşanan gelişmeleri topluma aktarıp, bizleri aydınlatarak dün olduğu gibi bugün her şart ve koşulda hiçbir zaman taviz vermeden kutsal görevlerini icra etmeye devam etmektedirler. Bu kapsamda tarafsız, ilkeli ve sorumluluk bilinciyle, fedakarca çalışan kıymetli basın mensuplarının ve gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum.”


MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar 

“GÖREVİNİZ ZOR VE ÖNEMLİ “

10 Ocak 1961 tarihinde Gazetecilerin çalışma koşullarında iyileştirmeler öngören 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden dolayı her sene 10 Ocak’ta kutlanmakta olan “Çalışan Gazeteciler Günü” nün 60. yıldönümüne gelmiş bulunmaktayız.

Bölgemizde meydana gelen olayların vatandaşlarımıza yansıtılması noktasında üstlenmiş olduğunuz zor ve bir o kadar da ehemmiyetli görevinizde, birçok zorlukla karşı karşıya kalsanız da başarılı çalışmalara imza atacağınıza olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle hali hazırda tüm basın ve yayın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü”, şahsım ve dernek üyelerimiz adına kutlarken, meslektaşlarınızdan ebediyete intikal edenleri de rahmetle anar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Op. DR. Eylem Ertuğrul

“GAZETECİLER GÜNÜNÜZÜ KUTLARIZ”

Demokrasinin dördüncü kuvveti olan; temel görevi, yaşadıkları toplumun sorunlarını tespit ederek merkezî ve yerel otoriteyi uyarmak ve ortak çözüm noktalarını sunmak; toplumun o sorunlardan kurtulmasını ve yaşanan her gelişmeden haberdar edilmesini sağlamak olan gazetecilerin, bir önemli gününü daha beraber kutlayacağız.
Cumhuriyet tarihi boyunca, ülkemizin kalkınmasında önemli etkenlerden biri olan; ancak 18 yıllık tek parti hükumetleri dönemi boyunca baskı ve sindirme politikaları ile suskun kalması için mücadele edilen Türk Basını açısından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün önemi daha da artmıştır.
Temel görevlerinden biri eleştirmek olan basın çalışanları ve kuruluşlarının, içi doldurulamamış ve bahane kabul edebileceğimiz sebepler dolayısıyla susturulmak istendiği; çok sayıda gazetecinin, sadece habercilik görevlerini yapmış olmalarından dolayı demir parmaklıklar arkasına atıldığı son yıllarda, tarafsız ve sorumlu gazeteciliğin değeri katlanarak artmıştır. Bazı kesimler tarafından, gazeteciliğin merkezî otoriteyi övmek, ondan talimat almak ve yandaşlık çerçevesi içinde hükumet edenlerin boyunduruğu altında kalem oynatmak olarak algılandığı bugünlerde, demokrasiye verdikleri katkı, yılmaz mücadeleleri, muhalif tutumları, ilkeli ve sarsılmaz duruşlarıyla görevlerini yapmaya devam eden tüm gazetecileri saygıyla hatırlamak gerekmektedir.
Bizim için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün önemi ve niteliği budur.
Bu düşünceler ışığında, ilçemiz ve ülkemizin onurlu gazetecilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor; daha huzurlu, çağdaş ve demokrasiyi iliklerine kadar hissedebileceğimiz bir gelecekte ulusumuz için birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğimiz günleri yaşamayı temenni ediyorum.


Etiketler:
Share
404 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ