logo

SANAYİ İŞLETMELERİNİN DİKKATİNE!

 • Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, sanayi kuruluşlarının 2023 yılına ait yıllık işletme cetveli verilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi iş ve işlemleri ile ilgili duyuruda bulundu.

Söz konusu duyuruda, ilgililerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar vermelerinin gerektiği hatırlatılarak şöyle denildi:

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2’ nci Maddesi gereğince Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur.

         Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı Kanunun 5’ inci Maddesine göre her yıl vermek zorunda oldukları bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (30 Nisan tarihi mesai bitimine kadar) bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

         Bu çerçevede sanayi siciline kayıt olan işletmelerin 2023 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 no.lu Tebliğin 11’ inci maddesi uyarınca e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup, söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2024 yılı için belirlenen 8.322,00 (sekizbinüçyüzyirmiiki) TL İdari Para Cezası uygulanacağından ilgililerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar vermeleri önem arz etmektedir.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği kapsamında, Bakanlık Makamının 28.12.2023 tarihli ve E-5379354 sayılı Olurları ile onaylanarak 01.01.2024 tarihi itibarıyla uygulamaya konulan döner sermaye kapsamında verilecek hizmet bedelleri olan;

 • Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt başvurusu aşamasında 300,00 TL ilk kayıt başvuru ücreti,
 • Sanayi Sicil Belgesi vize başvurusu aşamasında ise
  • Mikro Ölçekli işletmeler için       300,00  TL,
  • Küçük Ölçekli işletmeler için      500,00  TL,
  • Orta Ölçekli işletmeler için         750,00  TL ve
  • Büyük Ölçekli işletmeler için      1.500,00 TL vizebaşvuru ücreti alınacaktır.

Bu bağlamda Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt ve vize başvuruları oluşturma aşamasında Sanayi Sicil Bilgi Sistemi gerekli yönlendirmeyi yapacaktır.

          Sanayi işletmeleri, tereddüt edilen hususlarda bizzat İl Müdürlüğümüz Sanayi Sicil birimine müracaat edebilir veya 444 6100 no.lu telefondan bilgi ve yardım alabilirler.

           Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaşın:
227 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ