logo

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANIYOR…

  • 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajlarla ve etkinliklerle kutlanıyor.

Gazetecilik mesleğinde çalışanların 10 Ocak 1961 tarihinde kanuni haklarına kavuşmasının yıldönümü, Türkiye’de Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Bürokratlar, siyasiler ve STK temsilcileri, yazılı mesajlarla veya etkinliklerle kutlamalara katılırken, gazeteciler ise basın özgürlüğü ve ekonomik şartların henüz yeterli olmadığı görüşünde.

Buna göre; günün tarihçesini, basın mesleğinin önemini ve değerini vurgulayan, ayrıca mesleğin gereksinimlerine dikkat çeken yayın kuruluşumuza ulaşan yazılı açıklamalar şöyle :

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU :

10 Ocak, kaleminden düşen her kelimeyle toplumu aydınlatan ve kamerasıyla gerçeği yansıtan gazetecilerin özverili ve kutsal görevini kutlama günüdür. Bu özel gün, demokrasinin ve basın özgürlüğünün korunmasında kilit bir rol oynayan gazetecilere teşekkür etmek ve onların çabalarını takdir etmek için bir önemli bir fırsattır.

Gazetecilik, demokrasinin temel taşlarından biridir çünkü güçlü bir demokrasi, özgür ve adil bir basınla mümkündür. Toplumun nabzını tutan, gerçekleri araştıran ve halkı bilgilendiren gazeteciler; objektiflik, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini benimseyerek güvenilir bilgi kaynakları olma yolunda önemli bir görev üstlenirler. Ancak, bu görevin altında pek çok zorluklar yatar. Gerçekleri araştırmak, nesnel bir bakış açısıyla olayları sunmak ve kamusal çıkarları korumak, gazetecilerin titizlikle öncelemeleri gereken sorumluluklarıdır.

Dijitalleşmenin hız kazandığı, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüz dünyasında, gazetecilik mesleği yeni dinamiklere ayak uydurmak zorundadır. Sosyal medyanın etkisi, hızlı haber akışı ve çeşitlenen iletişim araçları, gazetecilerin işini daha karmaşık hale getirirken, aynı zamanda daha etkileyici olma potansiyeli sunmaktadır. Bu değişimlere uyum sağlayarak haber yapmak, gazetecilik mesleğinin ruhunda olan yenilikçi bakış açısıyla öne çıkmaktadır.

Zonguldaklı gazeteciler, sadece haber yapmakla kalmayıp aynı zamanda kentin kalp atışlarını da yakalamaktadırlar. Bu güzide kalemler, klavyelere dokunan parmaklar; maden ocaklarından çıkan sesleri, kömür tozundan sıyrılan umutları ve Zonguldak’ın renkli hikâyelerini sayfalarına taşıyan, bu şehrin tanığı, tarihinin kaydedeni ve geleceğin yolunu aydınlatan kılavuzlarıdır. Tarihi, kültürel zenginlikleri ve endüstri mirasıyla öne çıkan bu şehrin gerçek güzellikleri; yerel gazetelerde, haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında, Zonguldak’ın yaşamına dair bir kesit sunan kıymetli gazetecilerin çabaları sayesinde gün yüzüne çıkarken özverili çalışmaları sayesinde daha geniş kitlelere ulaşarak kentin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle; toplumun gözü, kulağı, sesi, vicdanı olan; kentin sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini derinlemesine anlayarak sundukları yerel bakış açısıyla kent sakinlerinin daha kapsamlı ve bilinçli bir perspektife sahip olmalarına ve şehrin kalkınmasına katkıda bulunan tüm basın çalışanlarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü en kalbi duygularımla kutluyor, meslek hayatlarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.


KDZ. EREĞLİ KAYMAKAMI MEHMET YAPICI :

Basın çalışanlarına, çeşitli haklar sağlayan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961’de kabul edilmesiyle Çalışan Gazeteciler Günü’nün 63.yıldönümünü kutluyoruz.

Halkı ve kamuoyunu aydınlatma gibi ayrıcalıklı ve önemli bir görevi icra eden basın mensupları; özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, objektif, ilkeli yayıncılık anlayışı içerisinde vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksizsiz bilgi almalarını sağlamalıdırlar.

Zaman içinde teknolojik gelişmelerle birlikte farklı mecralara yayılmış olsa da özünü ve önemini daima koruyan gazetecilik mesleği; zor şartlarda mesai mefhumu gözetmeksizin, yoğun emeklerle çalışmayı gerektiren bir meslektir.

Ahlak kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu özveriyle yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü`nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.


GENEL MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI(GMİS) YÖNETİM KURULU:

 “10 Ocak tarihi, gazetecilerin sadece kendi özlük haklarının ve basın özgürlüğünün mücadelesini değil aynı zamanda demokrasimiz için verdikleri mücadeleyi simgeleyen bir tarihtir.

         1961 yılında gazetecileri geniş özlük haklarına kavuşturan 212 sayılı yasanın çıkmasını protesto etmek isteyen gazete patronlarının gazetelerini 3 gün süreyle yayınlamama kararı almasına karşılık gazeteciler, Sendikalarının öncülüğünde 10-11-12 Ocak 1961 tarihlerinde BASIN adıyla kendi gazetelerini yayınlamışlar, hem kendi özlük haklarına, hem basın özgürlüğüne, hem de demokrasimize sahip çıktıklarını göstermişlerdir.

         Basınımızın; her şart altında evrensel çalışma ilkelerinden vazgeçmeyeceğine yürekten inanıyoruz.

         Zor şartlar altında çalışan basın mensuplarına en iyi çalışma şartlarının sağlanmasını temenni ediyor, gazetecilik mesleğini özveriyle yürüten basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz”.


KDZ. EREĞLİ DİJİTAL MEDYA VE GAZETECİLER DERNEĞİ (ERMED) YÖNETİM KURULU:

Kdz. Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED) Yönetimi olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, tüm meslektaşlarımıza sağlık ve başarılar dileriz.

10 Ocak 1961’de gazetecilerin özlük haklarını düzenleyen kanunun kabulünün yıldönümü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, demokrasinin dördüncü temel gücü olarak kabul edilen basın mesleğinin önemini ve meslektaşlarımızın değerini hatırlama/hatırlatma günü olarak tezahür etmektedir.

Mesleğimiz önemlidir; çünkü demokrasilerde yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü temel güç olarak kamusal görev üstlenen basın, tüm bu güçlerden bağımsız ve tarafsız olarak tümünün etkileyicisi, denetleyicisi, habercisi ve paydaşıdır. Halkın özgürce haber alma hakkının biricik üreticisi ve aracısıdır.

Meslektaşlarımız değerlidir; çünkü bu önemli işlevi yerine getirmek için zaman, mekân ve kişisel geçim koşullarını adeta hiçe sayarak yetki ve görev sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir. Bugün nerede suni afet olan savaş; nerede doğal afet veya insanlık yararına bir gelişme varsa, gazeteci özgür ve tarafsız gözlemleri ile halkı bilgilendirmek için oradadır.

Hal böyleyken basın/medya mesleğini yerine getiren arkadaşlarımız, günümüzde de ne yazık ki farklı baskı ve sansür/oto sansür yöntemleri ile karşılaşmakta, kimi zaman adeta siyasetin/kamu otoritesinin/sermayenin algı aracı haline getirilmeye zorlanmaktadır. Bu, kabul edilemez ve hak mücadelesi gerektiren bir durumdur.

Diğer yandan, demokrasinin en önemli bileşenlerinden olduğu sıklıkla ifade edilen basın/medya, ülke çapında devletimizin ve yerel yönetimlerin kamusal kaynaklarından yeterince ve adaletlice faydalandırılmamaktadır.

Son dönemlerde getirilen kriterler ise dijital manipülasyonların tetikleyicisi ve popülist haberciliğin teşvikçisi olmaktan öteye gidememiştir. Oysa haber; doğruluğu, etkisi ve kamusal faydası ile değerlendirilmeli, bu tür haber üretimi teşvik edilmelidir.

Gazeteciliğin protokol konuşmalarında “…ve güzide basın mensupları” söyleminden öteye giden saygınlığa ulaşabilmesi, gazetecilerin temel özlük hakları ile ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi, haber kaynaklarına özgürce ulaşabilme ve topluma ulaştırabilme yetkilerinin kullandırılması dileğimizi tekrarlıyoruz.

Kurulduğu günden bu yana mesleğin, meslektaşların ve Kdz. Ereğli’nin gelişme sağlamasını misyon edinen ERMED yönetimi olarak, meslek etiğine uyan, görevini kamusal sorumluluk bilinci ile yerine getiren tüm arkadaşlarımızın, yetki ve hak mücadelesinde yanında olduğumuz bildirir; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın milletin müşterek sesidir” sözünü, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri’ne hazırlandığımız bu günlerde tüm çevrelere hatırlatarak kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.


TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU:

“10 Ocak 1961 yılında ilk kez gazetecilerin haklarını koruyan, 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana 63 yıl geçti.

Yasanın varlığı bir güvence olsa da uygulamada gazetecilerin çalışma koşullarına yönelik haksızlıklar devam ediyor. İktidar baskısıyla kapatılan yayın organlarının, kadrolarını azaltan medya kuruluşlarının sayısı hızla artıyor.

Medyanın yüzde 95’inin iktidar kontrolünde olduğu ülkemizde, her üç gazeteciden biri işsiz bırakılmış durumda. Gazetecilerin çoğunluğu Basın İş Yasası ile çalıştırılmıyor.

Basın İş Yasası uygulanan birçok kurumda ise işten çıkarmalar söz konusu olduğunda gazetecilerin kıdem tazminatları ödenmiyor. Sendikalı olan gazetecilerin ise grev hakkı engelleniyor.

Gazetecilerin gerçekleri halka iletmesinin engellenmesi için sürekli suç uyduruluyor, haksız gözaltı ve tutuklamalarla gazeteciler baskı altına alınmaya çalışılıyor.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Basın İlan Kurumu ise yayın durdurma, resmi ilan kesintileri ve para cezalarıyla yurttaşların haber alma, gerçeğe erişim ve bilgilenme hakkını engellemeye devam ediyor

2024 yılına girerken RTÜK’ün Fox TV, Halk TV, Sözcü TV,  Tele 1, KRT ve TGRT’de yayınlanan haber, program ve dizi için verdiği cezalar durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

RTÜK tarafından 2023 yılında eleştirel yayın yapan Tele 1’e 20, Halk TV’ye 17, Flash Haber’e 8, Fox TV’ye 8, KRT’ye 5, Sözcü TV’ye 1 olmak üzere toplam 59 kere 67 milyon 850 bin liralık ceza verildi. Beyaz TV ve TGRT Haber’e ise toplam 2 milyon 147 bin lira ceza kesildi.

Tablo karanlık olsa bile umudumuzu yitirmiyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak; çalışan, işsiz bırakılarak mesleğini yapması engellenen tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.

Gazetecilerin çalışmasının ve örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını, cezaevindeki gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını istiyoruz.”


AVRASYA MEDYA VE İLETİŞİM KONFEDERASYONU (AVKON) Y.K. BAŞKANI ŞAKİR GÜREL :

Gazetelerin ve Gazetecilerin evrensel standartlarda özgür ve bağımsız olabildikleri bir dünya dileği ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, bu vesile ile 6 Şubat Depreminde ve Gazze’de hayatlarını kaybeden gazetecilerimiz başta olmak üzere, hayata veda eden tüm meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyoruz…


OSTİM BASIN VE HALKLA İLŞKİLER MÜDÜRÜ KORHAN GÜMÜŞTEKİN:

Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına kıymetli katkılar sunan sizin ve şahsınızda tüm meslektaşlarınızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz. Mesleğe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyoruz.


KDZ. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL POSBIYIK:

Halkın haber alma özgürlüğü için büyük bir özveriyle çalışan tüm basın emekçilerinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

.


ZBEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. İ. HAKKI ÖZÖLÇER :

“Bugün, toplumun bilinçlenmesine, demokrasimizin güçlenmesine ve haber alma özgürlüğünün pekişmesine katkı sağlayan siz değerli basın mensuplarımızı onurlandırdığımız özel bir günü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, sizlere en içten selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

Sizler, gerçekleri araştırma ve kamuoyuna tarafsız bir şekilde sunma misyonunuz doğrultusunda, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş bulunmaktasınız. Kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenen haber alma hakkımızı güvence altına almış önemli aktörlersiniz. Bu özel günün nezdinde, mesleğinizi icra ederken gösterdiğiniz özveri, sorumluluk ve cesaret için sizlere teşekkür ediyorum.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, sizinle birlikte çalışmaktan gurur duyuyor ve haberlerinizle toplumu aydınlatma görevinde her daim destek olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu süreçte objektiflikten ödün vermeden, doğru ve güvenilir habercilik anlayışınızla yaptığınız çalışmaların toplumumuzun bilinçlenmesine katkı sağladığını vurguluyor, başarılarınızın istikrarını dileyerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum.”


MÜSİAD KDZ. EREĞLİ ŞUBE BAŞKANI KEMAL GÜLBAY:

10 Ocak 1961 tarihinde Gazetecilerin çalışma koşullarında iyileştirmeler öngören 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden dolayı her sene 10 Ocak’ta kutlanmakta olan “Çalışan Gazeteciler Günü” nün 63. yıldönümüne gelmiş bulunmaktayız.

Bölgemizde meydana gelen güncel haberlerin vatandaşlarımıza yansıtılması noktasında üstlenmiş olduğunuz zor ve bir o kadar da ehemmiyetli görevinizde, birçok zorlukla karşı karşıya kalsanız da başarılı çalışmalara imza atacağınıza olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle hali hazırda tüm basın ve yayın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü”, şahsım ve dernek üyelerimiz adına kutlarken, meslektaşlarınızdan ebediyete intikal edenleri de rahmetle anar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. elam ve Saygılarımızla.


EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

ERDEMİR

Özverili çalışmalarıyla toplumun aydınlanmasına katkıda bulunan tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

.


TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ KDZ. EREĞLİ İLÇE BAŞKANI TANER ÖZER :

Halkın haber alma özgürlüğü için çalışan, bağımsız ve özgür medya ortamının sağlanması için uğraşan gazeteciler, demokrasimizin vazgeçilemez önceliklerinden biridir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, bu önemli demokrasi görevini yerine getiren basın emekçisi arkadaşlarımızı kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden basın emekçilerini saygıyla anıyor, hapislerde yatmayı dahi göze alan basın emekçisi arkadaşları yürekten selamlıyoruz. Saygılarımızla,


Paylaşın:
285 Kez Görüntülendi. Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ