logo

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ AÇIKLAMALARI…

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile çeşitli kişi ve kurumlar yazılı açıklamalarla günün anlam ve önemine vurgu yaptılar.

Yayın kuruluşumuza ulaşan Dünya Engelliler Günü mesajları şöyle :  


Mustafa TUTULMAZ / Zonguldak Valisi

Birleşmiş  Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen bugün,  engelli bireylerin topluma kazandırılması,  yaşam standartlarının daha iyi hale getirilmesi, yaşadıkları sıkıntı ve zorluklara dikkat çekilmesi açısından önemli bir gündür.

Engelli bireyler, toplumun ve toplumsal yaşantımızın ayrılmaz birer parçasıdırlar. Engellilik yaşam sürdüğümüz dünyamızda önem verilmesi gereken tüm kesimleri çok yakından ilgilendiren önemli bir toplumsal sorundur.

Engelli bireylerin hayatın her alanında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak, onların yaşamlarını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmek,  bu suretle sosyal hayata tam ve etkin katılımlarını sağlamak, sorunlarının çözümünde destek olmak, engellilerimize sevgi ile yaklaşmak herkesin ortak sorumluluğu ve görevidir.

Devletimiz sosyal devlet anlayışıyla özellikle son yıllarda “Erişilebilirlik engelli bireylerin yaşamını doğrudan etkiler, erişilebilirlik herkes içindir.” düşüncesiyle hareket ederek engellilerimize yönelik kapsayıcı uygulamalar yapmakta, onların yaşam kalitelerini yükseltmek, engelsiz bir yaşam ve eşit bireyler olarak toplumsal hayatımızda olabildiğince yer almalarını sağlamak, işgücü ve istihdama katılımlarını artırmak, toplumla bütünleşmelerini temin etmek için olumlu ve sevindirici yasal düzenlemeler hayata geçirmektedir.

Unutmamalıyız ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır. İnsanı hayata bağlayan, yaşama sevinci, gücü ve azmi veren en önemli duygu,  sevgi ile hep birlikte el ele vererek,  paylaşarak yaşamaktır.

Engelli vatandaşlarımıza karşı anlayışlı olmak, her zaman elimizi uzatmak, ihtiyaç ve beklentilerinde yanlarında olmak, sevgi, saygı ve anlayışla yaklaşmak,  güzel, ulvi ve anlamı olan bir davranıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılığın ve bilincin artmasına, farkındalık yaratmasına vesile olmasını temenni ediyor,  engelli vatandaşlarımıza, değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu,  mutlu bir yaşam ve kolaylıklar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.

İsmail ÇORUMLUOĞLU / Kdz. Ereğli Kaymakamı

Birleşmiş Milletlere üye Ülkeler tarafından 03 Aralık günü, “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilmektedir. Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir durumdur. Engelli vatandaşlarımızın çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, toplumun diğer bireyleriyle eşit şartlarda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri, onların yaşamdan mutlu olmaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri bizlerin başlıca sorumluluklarındandır. Engelli vatandaşlarımızın üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumlan, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır. Yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanlığın ortak sorunudur. Bu sorunlara çözüm üretmek, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için devletimiz her türlü imkânı seferber etmiştir. Bu anlamda devletimizin temel hedefi; engellilerimizin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımın sağlanmasına yönelik olarak; eğitim, sağlık, istihdam, kültür, sanat ve ulaşılabilirlik gibi temel sorun alanlarında, engellilerin ayrımcılığa maruz kalmadan fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler haline getirmektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, Engelli vatandaşlarımızın “Dünya Engelliler Günü”nü kutluyorum.

Prof.Dr. Mustafa ÇUFALI /Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

3 Aralık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Engelliler Günü” olarak anılmaktadır. Bu gün, engellilerin hayatın her alanındaki ekonomik ve sosyal faaliyetlere tam ve etkin katılımı yönünde çalışmaların yapıldığı, deneyimlerin paylaşıldığı, bilimsel etkinlikler ve iyi uygulama örnekleri yanı sıra bizlere dünyayı anlamak içinde imkânlar barındırması açısından önemli bir gündür.

Engel ve engelden kaynaklanan durumlar asırlardır insanlığın önemli meselelerinden biri olmuştur. Özünde insanın olduğu unutulmadan atılan her adım bu konudaki gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Şunu hatırımızdan çıkartmamalıyız ki; engellilik sadece engellilerin ve ailelerinin değil, herkesin yaşadığı/yaşayabileceği insana has bir durumdur. Ne kadar uzağımızda olduğunu düşünürsek düşünelim nüfusun yaşlanması, akut ve kronik hastalıkların yaygınlaşması, kazalar ve doğal afetler gibi sebepler bilinen gerçeği bize tekrar tekrar hatırlatmaktadır.

Günümüzde engellilik, aileleri ile birlikte bütüncül bir bakış açısından değerlendirmektedir. Tıbbi tedavi ve rehabiltasyon ile sağlığa kavuşmalarını sağlamanın yanı sıra, sosyal boyutu da olan bir alandır. Engel ve engelliliği anlamak üzerinde çalışmalar yapılan alan olmanın ötesinde, kadim kültürümüzün yerleşmiş insani bir vazifesidir. Bize düşen nitelikli bilimsel çalışmalarla birlikte, yeni imkânlarla hayatı kolaylaştırmaya gayret etmek, bu yolla toplumsal hayata katkı sağlamak olmalıdır.

Üniversiteler sürdürdüğü eğitim işlevlerinin yanı sıra araştırma, farkındalık, sosyal destek, sağlık ve topluma hizmet uygulamaları ile öteden beri önemli bir odak teşkil etmektedirler. Engelsiz üniversite sadece fiziksel erişilebilirlik noktasında bir hedef değil, onun çok daha ötesinde herkesin istifade edebileceği bir yaşam kaynağının ifadesidir.

2018 yılında YÖK tarafından ilk kez verilen ve sonraki yıllarda devam eden “Engelsiz Bayrak” ödülleri kapsamında Turuncu Bayraködülü alan eğitim birimlerimizin sayısı 2020 yılında 6’ya ulaşmıştır. Diğer kategorilerde de çalışmalarımız sürmektedir. Bunların yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerinde engelli çalışmalarına katkı vermeyi sürdürmekteyiz.

Bu günün, hepimizin gayretleri ile yeni güzelliklere vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.


Saffet BOZKURT / Ak parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı

“Birleşmiş Milletler, 1992 yılında 3 Aralık’ı ‘Uluslararası Engelliler Günü’ olarak kabul etmiştir.

Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Bütün insanları, bütün insanlığı kucaklamayan, tüm insanlara aynı gözle bakmayan hiçbir anlayış insani ve vicdani olamaz. İnsanların birbirini ötekileştirdiği bir ortamda eşitlik ve adalet tesis edilemez.

Devletimiz, engelli bireylerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılarak toplumla bütünleşmeleri ve işgücüne katılmalarını sağlamak adına çok önemli adımlar atmıştır. Şüphesiz engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir.

Engelli vatandaşlarımızı hayatın her alanına dahil etmek, onları destekleyip teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkili ve hızlı bir şekilde yapmak, onların sorunlarını çözmek, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak, sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak hepimizin görevidir. Engelli kardeşlerimizin desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz.

Çağımızın getirdiği gelişmelere paralel olarak engelli vatandaşlarımıza pek çok alanda çalışma ve üretime katılma imkânları sunulmaktadır. Bu fırsatlardan istifade etmelerine imkân sağlayarak, engellilerin başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve özürleri elverdiği ölçüde çalışma şartlarına kavuşmaları için gayretlerimiz sürmektedir.

Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından izlediğimiz engelli vatandaşlarımıza ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına karşı göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır.

Devletimiz, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak son yıllarda toplumsal yaşamda etkinlik alanlarını genişletmek ve daha iyi yaşam koşulları sağlamak amacıyla; engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik çok önemli düzenleme ve uygulamaları hayata geçirmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm hemşehrilerimi engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyor, engelli vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”                


Op. DR. Evrim BALBALOĞLU / İyi parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı

Uluslararası Engelliler Günü, 1992’den beri Birleşmiş Milletler tarafından farkındalık yaratmak maksadıyla teşvik edilen bir gündür.

1993 yılı Mart ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun 1993/29 sayılı bildirisi ile 3 Aralık Gününün tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının “tam ve diğer insanlara eşit ölçüde” sağlanması amacı için çalışılması gereken bir gün olarak tüm dünyaya duyurulmuştur.

Engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar, sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin kısacası hepimizin ortak sorunudur.

Onların hayatlarını kolaylaştırmak; geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten ve herşeyden önemlisi mutlu bireyler olarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri için hepimize farklı görevler düşmektedir.

Engelli vatandaşlarımız gerekli koşullar sağlandığında eğitim, bilim, spor, sanat, iş dünyası gibi pek çok alanda üstün başarılara imza atmaktadır. Onlarsız bir yaşamı asla kabul edemeyiz.

Birleşmiş Milletler engelli haklarına ilişkin sözleşmenin sunduğu hakları uygulamaya çalışan ulusal politikamız yıllardır yok.
Böyle bir politikamız olmadığı gibi sayısal verilerimizde yok.

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yıllar önce yapılmış sayımların sonuçlarını raporlarında sunuyor.

Engelliler konusunda ulaşılan veriler TÜİK’in 2002 yılında yaptığı Türkiye Özürlüler Araştırması.

Yıllardır güncel bir sayım ve veri tabanının olmaması, Türkiye nüfusu ve bölgesel dağılımında güncel verilerin hassasiyeti fevkalâde önem taşımaktadır.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Mayıs 2020 bülteninde genel nüfus göstergeleri için 2018 ve 2019 yıllarına ait veriler sunulurken engelliler için 2002, 2011 ve 2012 yılları referans gösterilerek yayımlanıyor.

2020 yılında güncel veriler nedir ?

Türkiye genelinde hangi il, ilçe,mahalle ve köyünde kaç engellinin yaşadığı, yaş ortalaması, ihtiyaca muhtaç olup olmadıkları, kaç tanesinin çalıştığı ve bu verilerin ulaşabilirligi beraberinde,
engelli vatandaşlarımızın kendilerine ait bilgileri internet üzerinden online güncelleyerek bu bilgileri muhtarlar ve belediyelerin takip edebilmelerine olanak sağlaması günümüz teknolojisinde zor değildir.

Verilere dayalı bir analiz yoksa kime nasıl hizmet sunulabilir ?

Engelli vatandaşlarımızın, kendi kendilerine yetebilen, kimseye muhtaç olmayan, nezih koşullar içerisinde sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri hepimizin top yekün en büyük amacı olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde kendi engellerimizi kaldırdıgımız ‘inandığımız değerleri’ kendi irademizle savunup konuşabildigimiz günlerimizin olması dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.


Op. DR. Eylem ERTUĞRUL/ CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı

Engelli olmak Engel Değildir.

                3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Bu anlamda, engelli vatandaşlara acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Bu nedenle engellilere hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem verilmelidir.

                Engellilik sorununu temelde bir insan hakları sorunu olarak ele almalıdır.  Anayasamız ve yasalarımız da engellilere ilişkin olarak evrensel değerlerle paralel düzenlemeleri ön görmüş, devleti engellilerin sorununa yönelik yükümlü kılmıştır. Devlet engellilerini sahiplenmeli, toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteğini arttıracak önlemler almalıdır.

                Toplumsal duyarlılığı en yüksek noktada tutup Engellilerimizin önündeki her türlü engeli kaldırıp onların engelini engel olmaktan çıkartıp yaşama tutunmalarını sağlamalıdır.

                Engelliye olumsuz ve işe yaramaz gibi davranmak bir insanlık ayıbıdır. Unutmamalıyız ki sağlıklı her insan, bir engelli adayıdır.


Halil POSBIYIK / Kdz. Ereğli Belediye Başkanı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, engel tanımayan bütün dostlarımızı sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Ülkemizde milyonlarca engelli yaşıyor. Şehrimizi de çok sayıda engelli vatandaşımızla paylaşıyoruz. Bunun farkında ve bilincindeyiz. Engellilerin toplumsal hayata tam ve eşit olarak katılabilmeleri için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Onların ihtiyaçlarını anlamak ve çözümü için çalışmalar yapmak en önemli görevlerimiz arasındadır. Bu doğrultuda onlardan gelen istekleri de değerlendirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yollardan, kaldırımlardan, köprülerden, plajımızdan kolaylıkla yararlanmaları, sosyal hayata katılabilmeleri, sanatla kültürle kendilerini geliştirebilmeleri için attığımız adımlarımız artarak sürecek. Kentte gerçekleştirdiğimiz tüm projelere onların da erişimine büyük özen gösteriyoruz.

Onların toplum yaşamıyla ve çevreleriyle bütünleşmelerini sağlayacak önlemler almak Ereğli’yi engelli dostu bir şehir yapmak belediyecilik anlayışımızın gereğidir.

Biliyoruz ki bütün engeller önce zihinlerde başlıyor ve zihinlerde aşılıyor. Engellerin aşılması için yalnız bugün değil her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız.

En büyük engel sevgisizliktir… Sevgimiz ve desteğimiz sizinle…


Paylaşın:
1936 Kez Görüntülendi. Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ