logo

GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJLARI (güncellenen haber)

Basında sansürün kaldırılışının 113. Yıl dönümü; kamu yöneticileri, siyasiler ve meslek örgütleri tarafından mesajlarla ve açıklamalarla kutlanıyor. Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak da kutlanan ’24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’ nedeniyle yapılan açıklamalarda, demokrasi için basının önemine dikkat çekilirken mesleğin zorlukları dile getiriliyor.

Yayın kurulumuza ulaşan ’24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’ mesajları şöyle :

ZONGULDAK VALİSİ MUSTAFA TUTULMAZ:

Gazeteciliğin temeli olan bilgi ve haber alma, bunu yayma suretiyle toplumu aydınlatma, bilgilendirme, kamuoyu oluşturma gibi özgürlüklerin etkili bir aracı olarak gördüğümüz basın, en önemli bilgi edinme kaynaklarından, demokratik toplumların olmazsa olmazı ve demokrasilerin en önde gelen kurumlarından birisidir.

       Basının farkındalık yaratan, kamuoyu oluşumu ve değişimindeki gücü düşünüldüğünde, demokrasilerin ve ülkelerin gelişmesinde basının ve basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

       Basında sansürün kaldırılmasından sonra Türk basını; özgür, ilkeli ve evrensel etik değerlere bağlı, doğru, objektif anlayışla görev yaparak önemli bir mesafe kat etmiş, ülkemizdeki demokrasi anlayışının güçlenip gelişmesi, duyarlı bir toplumun oluşması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kullanılması gibi yaşamsal konularda değerli katkıları olmuştur.

       Bizlerin karar ve düşüncelerini değerli halkımıza aktaran, halkımızın istek ve görüşlerini bizlere ulaştıran basınımızın her zaman olduğu gibi dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, basın meslek ilkeleri ve esaslarına gönülden bağlı, kişilik haklarını önemseyen, özel yaşama saygı duyan bir anlayışla hareket ederek doğru, eksiksiz, tarafsız bilgi ve haber sunma çabası içinde olacağına, bu hassasiyetle görev yapacağına inancımız sonsuzdur.

        Bu günün, basın sektörünün ve basın çalışanlarının sorunlarının dile getirildiği, çalışırken karşılaşılan güçlüklerin azaltılması ve daha verimli çalışma koşularının oluşması yönündeki girişimlere vesile olmasını diliyorum.

        Bu duygu ve düşüncelerle; büyük bir emek, özveri ve alın teriyle toplum adına bilgilendirme, denetleme gibi önemli bir kamusal görevi yerine getiren basın mensuplarımızın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı en içten duygularımla kutluyor,  görevlerini yaparken her zaman yanlarında olacağımızı çalışmalarını kolaylaştırıcı bir anlayışla hareket edileceğini ifade ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.


AK PARTİ KDZ. EREĞLİ İLÇE BAŞKANI AV. SAFFET BOZKURT

“24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmıştır. Haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olan bu adımın bir göstergesi olarak, her yıl 24 Temmuz günü ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır.

Yaşanan her gelişmeden haberdar olmamızı sağlayan, ülkemizin ve şehrimizin büyümesine, gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan başta yerel basınımız olmak üzere basın sektörünün bu bağlamda kutsal bir görev ifa ettiği tartışmasız bir gerçektir. Basın mensuplarımız üstlendikleri bu önemli görevle birlikte, toplum ile devlet arasında köprü olarak, her mevsim ve her şartta durmaksızın görevlerini büyük bir fedakârlık içerisinde yapmaktadırlar.

Türk basını; tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmiştir. Şehrimizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde; emektar basın mensuplarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.”

KDZ. EREĞLİ DİJİTAL MEDYA VE GAZETECİLER DERNEĞİ (ERMED) YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ FİKRİ KAPAN

Ülkemizde, basından sansürün kaldırılış günü olan 24 Temmuz’un 113. yıldönümünü bugün kutluyoruz.

Bugün, ülke basını için ne kadar önemli bir gün ise aynı zamanda mesleki sorunlar yumağının artarak biriktiği gündür.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ‘yayın kuruluşlarının denetimden geçirilerek dağıtımına imkân verildiği’, 1876’de ise tam anlamıyla ‘sansürün uygulandığı’ ülkede, İkinci Meşrutiyete girilen 1908’de ise uygulamadan vazgeçilmesi, “Sansürün Kaldırılması” olarak isimlendirilmişti.

Halkın haber alma özgürlüğüne ‘en büyük engel teşkil eden’ sansürün kaldırılmasıyla ‘Basın Özgürlüğünün’ başlıyor olması, ne yazık ki ileriki süreçlerde, çeşitli şekiller ve gizlilikte uygulanmasını sürdürmüştür.

Bugün hala toplumsal gelişmeleri haberleştirdikleri, köşe yazılarında yorumladıkları, makalelerinde yer verdikleri, ekranlarında gösterdikleri, radyolarında dillendirdikleri, dijital medyada paylaştıkları için cezaevlerinde bulunan; çeşitli cezalara çarptırılan gazeteciler ile bu doğrultuda cezalandırılan gazete, radyo, televizyon ve dijital medya kuruluşları olduğunu biliyoruz.

Özellikle yerel medyaya hiçbir destek sağlamadan yıllarca ‘sahipsiz’ bırakılarak, ‘benim istediğimi yapsın’ zorlaması ile karşı karşıya bırakıldığı da bir başka gerçektir.

Ülkemizde de bir buçuk yılı aşkın süredir etkisini devam ettiren Covid-19 pandemisi süresince, aynı yerel basın – yaptığımız tüm uyarılara rağmen- desteklenmemiş, sahip çıkılmamıştır.

Günümüz dünyasında ‘ekonomik özgürlüğü olmayan basın yaşayamaz’ gerçeğinin yanı sıra, bu durumdaki medyaya ve gazetecilere uygulanan ‘ekonomik mobbing’ ise işin bir başka acı yanıdır.

İçinde bulunduğumuz ve yaşadığımız tüm bu olumsuzluklara rağmen umutsuz muyuz?

Hayır…

Aksine, var olma ve mücadele etme gücümüzün yükseldiği bugünlerde, sadece sorunları ve zorlukları dile getirmek değil, çözüm yollarını da zorlamak amacındayız.

Henüz kuruluşunun 5 ayını dolduran Karadeniz Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED), işte bu ve benzer sorunlar nedeniyle; bir yandan yerel medyaya ve basın mensuplarına mesleki destek sağlamak, söz konusu biriken sorunların çözümü için ise ulusal boyutta çalışmalar yaparak, var olan sorunların giderilmesini sağlamak amacıyla kuruldu.

Bu anlamda amaç ve düşüncemiz; öncelikle toplum için son derece önemli olan “Haber Alma Özgürlüğü”nün başlıca düşmanı olan ‘sansür’ ile daha da mücadele etmek, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yaşam koşullarının da daha iyi koşullara ulaşmasını sağlamaktır.

Bu doğrultuda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, basına ve basın çalışanlarına verdiği önemin de bilinci içerisinde, ERMED olarak yapacağımız çalışma ve girişimlerin önce ilçemize, ardında bölgemize ve ülke genelindeki yerel medyaya olumlu yansıyacağı inancıyla; 24 Temmuz Basından Sansürün kaldırılışının 113. yılını kutluyoruz.


KDZ. EREĞLİ KAYMAKAMI İSMAİL ÇORUMLUOĞLU

Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir.

Basın mensuplarının, meslek ilkeleri doğrultusunda, kişi hak ve özgürlüklerine zarar vermeden doğru ve tarafsız haber yapması, toplumun bilinçlenmesi yanında Ülke gündemine duyarlılığı da artırarak, demokratik değerlerin gelişmesi ve güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Çoğu zaman gece gündüz verdikleri emeğin ve yaşadıkları zorluğun fark edilmediği basın mensuplarımızın, meslek grupları arasındaki yeri son derece kıymetlidir.

Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımızın toplumsal değerlere, hukuka ve basın meslek ilkelerine uygun şekilde kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar etmesi, halkımızı bilgilendirmesi demokrasimizin gelişmesi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu günün vesilesiyle, bu yolda emek veren tüm basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.


GMİS YÖNETİM KURULU ADINA GENEL BAŞKAN HAKAN YEŞİL

“24 Temmuz 2021 tarihi basından sansürün kaldırılışının 113’ünci yıldönümü. 24 Temmuz 1908 tarihinde Anayasanın yeniden yürürlüğe girmesinin ertesinde gazetelerin, gazeteciler tarafından sansür memurlarına verilmeden yayınlanmaya başlandığı gündür. Basının özgür konumunu gölgeleyen ve basını temel işlevinden uzaklaştıran sansür, halkın çıkarlarının savunulmasının ve özgür düşüncenin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Bu engel 113 yıl önce kaldırılmıştır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkin aracı olan basın, aynı zamanda en temel haklardan olan; her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün de en temel unsurlarından biridir. Toplum değerlerine saygılı, sorumluluk bilinci içinde görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Bu nedenle basınımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özgürce kamu yararı doğrultusunda haber yayma haklarını kullanabilmeleri en büyük dileğimizdir. Yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ile ulusal basın temsilcilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, tüm basın emekçilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz.”


ERDEMİR MUSİKİ VE FOLKLOR, GENÇLİK, SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


KDZ. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL POSBIYIK


CHP KDZ. EREĞLİ İLÇE BAŞKANI OP. DR. EYLEM ERTUĞRUL


KARAELMAS GAZETECİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

“24 Temmuz, Türk Basını’ndan sansürün kaldırılışının yıldönümüdür ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Türk basınında sansür, gazetecilerin 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kalkmış, ancak ardından yapılan yasal düzenleme ve baskılarla yeniden gündeme gelmiştir.

24 Temmuz tarihi, II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908’de Anayasa’nın yeniden yürürlüğe girmesinin ertesinde çıkan gazetelerin, gazeteciler tarafından sansür memurlarının denetimi dışında çıkarılmış olduğu gündür. Bu nedenle 24 Temmuz günü Basın Bayramı olarak belirlenmiştir.
Basının özgür konumunu gölgeleyerek temel işlevinden uzaklaştıran sansür, halkın çıkarlarının savunulmasını ve özgür düşüncelerin gelişmesini engellemeyi ifade eder. Görevini, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla yerine getiren özgür basın, demokrasinin en etkili ölçülerinden biridir. Özgür, bağımsız, çok sesli bir yazılı ve görsel basın, demokrasinin güvencesidir.
Bugün ekonomik zorluklar nedeniyle basın çalışanları zor durumda kalmakta, birçok genç muhabir henüz mesleğin başında meslek aşkını kaybedip başka işlere yönelmek veya kirletilen bir sistem içinde görev yapmak zorunda bırakılmaktadır.
Bürokrasi, siyasi mekanizmalar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve kamuoyunun tutumu da gazeteciliğin daha sağlıklı sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Gazetecilerin mesleki sorumluluklarının gereği insan hak ve hürriyetlerine saygı göstermesi ne kadar temel bir gereksinim ise aynı saygının gazeteci arkadaşlarımıza da gösterilmesi gerekmektedir. Aynı anlayışı, hiç kuşkusuz gazetecilerin de birbirlerine karşı göstermeleri durumunda toplumsal duyarlılık daha fazla gelişecek ve toplumsal duyarlılık artacaktır.
Gazetecilik, halkı bilgilendirme doğrultusunda, farklı düşünce ve görüşlere saygı duymayı, halkın ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık, kentsel sorunlarına ve beklentilerine cevap verecek mücadeleyi sürekli kılmayı ve halk adına denetlemeyi zorunlu kılar. Kamuoyunun bu bağlamda, gazetecilik ilkelerinden uzak, tetikçilik, şantaj yapan, günübirlik çıkarlar adına sürdürülen yayınlara karşı seçici davranmaları gerçek basın emekçilerinin arzusudur.
Karaelmas Gazeteciler Derneği olarak, basının güçlü olmadığı bir yerde bazı gerçeklerin karanlıkta kalmaya mahkûm olacağını, bunun da sansürlemeyi yapanlar başta olmak üzere kimseye yarar sağlamayacağını hatırlatıyor, çok sesliliğin sürdürülmesine herkesin olumlu yönde destek vermesini bekliyoruz.
Gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan, zor ve adil olmayan şartlarda üstlendikleri kamu görevini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm üyelerimizin ve basın camiasının bu anlamlı gününü kutluyor, basına karşı bu özveriyi gösterenlere teşekkür ediyor ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz.”


Etiketler:
Share
261 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ