logo

ERMED YÖNETİMİ ’10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Karadeniz Ereğli Dijital Medya Ve Gazeteciler Derneği (Ermed) Başkanı Doğan Gönüllü, Yönetim Kurulu adına yaptığı basın açıklamasında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve  özellikle yerel basının yaşadığı ekonomik, hukuki ve mesleki sorunlarına dikkat çekerek, “Tüm bu şartlara rağmen, özgür, bağımsız, ülkesi ve milletine hizmeti esas alan basın mensuplarının varlığı, daha donanımlı genç gazetecilerin yetiştiğini gözlemliyor, ifade edilen tüm karanlık tabloya rağmen, geleceğin daha aydınlık olacağına inanıyoruz.” dedi.  

Karadeniz Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED) Başkanı Doğan Gönüllü, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamayla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Gönüllü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kdz. Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED) olarak 4 Ocak 1961’de TBMM’de kabul edilen, 10 Ocak 1961 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak gazetecilerin özlük haklarını düzenleyen 212 sayılı kanunun kabulünün yıldönümü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü, basın mesleği ve basın mensuplarının içinde bulunduğu sorunları gündeme getirme ve duyarlılık oluşturma vesilesi olarak görüyoruz.

Son otuz yılda iletişim teknolojisinde yaşanan, çağ açacak büyüklükte teknik gelişmeler, basın mesleğinin niteliksel boyutuna, erişim kapasite ve genişliğinde sağladığı katkıyı sağlayamamış, özellikle sosyal medyanın yaygın kullanımıyla birlikte, basın mesleğinin anayasası sayılan Basın Ahlak İlkeleri ve Gazeteci Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi ile çerçevelenmiş etik ilke ve anlayışlarda sapmalar ortaya çıktığını, bu durumun mesleğin saygınlığına gölge düşürdüğünü gözlemliyoruz.

Demokratik bir toplumun asli unsurlarından kabul edilen, sadece kamuoyuna karşı sorumlu olan özgür ve bağımsız basın, her geçen gün ekonomik, siyasi ve diğer çeşitli baskılarla bu niteliğinden taviz vermeye zorlanıyor. Sansür, otosansür ve çeşitli kısıtlama modelleri halen varlığını sürdürüyor, basın mensupları halen haber ve yorumlarından ötürü kovuşturmaya uğruyor, cezai müeyyidelere maruz bırakılıyor.

Aynı şekilde basın mensuplarının özlük hakları da iletişim teknolojisinin getirdiği gelişmelerin çok gerisinde kalmış, ilerlemek şöyle dursun, tam tersine bir süreç yaşanmıştır. Bugün, basın mensuplarının özlük hakları, 212 sayılı yasanın öngördüğüne kıyasla çok daha geride bulunuyor. Günümüzde basın mensuplarının önemli bir bölümü ya çalıştıkları kurumun kapanması ya da işten çıkarılma endişesi ile mesleklerini icra etmeye çalışıyor. 

Türk basını, ulusal ve yerel, Anadolu ve İstanbul Basını gibi isimler altında yapay olarak bölünüyor; gerek ajanslar, gerekse ulusal basın diye tabir edilen kurumsal yapıların, yerel basın olmadan toplumun kılcal damarlarına ulaşmasının mümkün olmadığı, çoğu örnekte yerel temsilcilerin özlük haklarının yerel basın kuruluşlarınca sağlandığı unutuluyor. 

Özellikle son dönemde, gazetecilerin dayanışma ihtiyacı nedeniyle kurulan meslek örgütlerinin, sorunların tespiti ve çözümü amacından saptığını, bu kurumsal yapıların gazeteciler arasında yaşanan ihtilaflara ve iktidar mücadelelerine sahne olduğunu gözlemliyoruz. ERMED olarak, yerel basın örgütlerinin salt rekabet yerine, mesleğin ve meslektaşlığın gereği olarak birlikte hareket edebilme kültürünü öncelemesini son derece önemsiyor ve destekliyoruz.

Tüm bu şartlara rağmen, özgür, bağımsız, ülkesi ve milletine hizmeti esas alan basın mensuplarının varlığı, daha donanımlı genç gazetecilerin yetiştiğini gözlemliyor, ifade edilen tüm karanlık tabloya rağmen, geleceğin daha aydınlık olacağına inanıyoruz. 

ERMED olarak, mesleğimizin ve mensuplarının sorunlarının çözümü konusunda, birlik ve beraberlik temelinde davranmanın önemine dikkat çekiyor, konunun tüm taraflarını çözüm odaklı hareket etmeye davet ediyoruz.

Bu kapsamda;

Pandemi süreci ve ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen basın sektörü için, kamu kurumlarının yerel basına abonelik veya satın alma yoluyla destek olması, devletin ve çeşitli kamu ve katma bütçeli kurumların sübvansiyon imkanlarının geliştirilmesi,

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yerel basını desteklemeye teşvik edecek bir altyapı hazırlanması,

Resmi ilan yayımlamaya haiz gazetelerin sütun-satır fiyatlarının, enflasyona paralel olarak düzenli şekilde güncellenmesi,

Kamuya açık işletmelerde yerel gazetelerin bulundurulmasına ilişkin daha önce de gündeme gelen teşviklerin, internet medyasını da kapsayacak şekilde geliştirilmesi,

Yerel televizyonlara uydu kira ücretleri konusunda pozitif ayrımcılık yapılması ve kamu spotlarının resmi işlemlerini tamamlamış internet haber siteleri ile radyo ve televizyon mecralarında da ücretli olarak yayımlatılması,

Basın mensuplarına yönelik kovuşturmalarda, basın özgürlüğünün korunmasının esas alınması, kamu gücünün basın kuruluşları üzerinde baskı aracına dönüşmesinin engellenmesi,

Basın çalışanlarının özlük haklarının geliştirilmesi, en azından 212 sayılı yasanın öngördüğü seviyeye ulaşması sağlanmalıdır.

Son dönemde gündemde bulunan Basın Meslek Yasası’nın, özgürlükleri genişletici ve basın kuruluşlarının editoryal bağımsızlığını koruma temelinde ele alınması gerektiği görüşündeyiz.

Bu duygu ve düşünceler içinde, ERMED Yönetim Kurulu olarak, zor koşullar altında, demokratik toplumların bilgi edinme ve ifade özgürlüğünü kullanması kamusal görevini yürüten tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.”

Paylaşın:
484 Kez Görüntülendi. Etiketler: » »
#

SENDE YORUM YAZ