logo

Yazar: DR. CAN CANVER

DR. CAN CANVER
E-Posta: cancanver7@gmail.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • CANVER YAZDI:TANZİMAT SONRASI KDZ EREĞLİ RÜŞTİYE MEKTEBİ

  CANVER YAZDI:TANZİMAT SONRASI KDZ EREĞLİ RÜŞTİYE MEKTEBİ

  29 Nisan 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Rüşdiye adı verilen mekteplerin açılmasına zemin hazırlayan eğitim hareketleri II. Mahmud devrinin sonlarında başlamıştır. 1838’de kurulan Meclis-i Umur-ı Nafia, sıbyan/mahalle mektebinin üzerinde ‘selatin-i izam mektepleri’ adıyla yüksek öğretime öğrenci yetiştirecek orta öğretim kurumlarının açılmasını teklif etmiştir. TDV İslam Ansiklopedisi’nde Cemil Öztürk’ün kalem...
 • HERAKLEİA PONTİKA VE ONBİNLER’İN DÖNÜŞÜ

  HERAKLEİA PONTİKA VE ONBİNLER’İN DÖNÜŞÜ

  21 Nisan 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Yunan tarihçisi Ksenefon, Türkçe’ye Onbinlerin Dönüşü olarak çevrilen Anabasis adlı eserin yazarıdır. MÖ 427-355 yılları arasında yaşamıştır. Sokrates’in öğrencisidir. Anabasis, Hellenler’in bin paralı askerle Anadolu’ya çıkarak çeşitli halklardan oluşan onbin askere kadar büyümüş bir ordudur. ‘Onbinlerin Dönüşü’, Anadolu’yu boydan boya geçerek bu askerlerin Trabzon’da den...
 • CANVER YAZDI: EREĞLİ KÖMÜR HAVZASINDA İTALYAN ÇIKARLARI

  CANVER YAZDI: EREĞLİ KÖMÜR HAVZASINDA İTALYAN ÇIKARLARI

  01 Nisan 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, Tüm Manşetler

  İtalya, Mondros Mütarekesi sonrasında kendisine ayrılan yerleri işgal etmesine rağmen tatmin olmmaıştı. Bu devletin asıl amacı, Türkiye’den azami miktarda büyük bir parça koparmaktı. Öte yandan kömüre fazlasıyla ihtiyaç duyuyordu. Bu bakımdan İtalya, Ereğli kömür havzasına el atmak istiyordu. Bu sebeple, 28 Haziran 1919 tarihinden itibaren Versay Dörtler Konseyi’nin yer...
 • CANVER YAZDI: KDZ EREĞLİ HÜMAYUN-U HASSA ORDUSU BİRLİĞİ

  CANVER YAZDI: KDZ EREĞLİ HÜMAYUN-U HASSA ORDUSU BİRLİĞİ

  10 Mart 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Selçuk Üniversitesi Edebiyat fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Döndü Düşünmez’in Tarihin Peşinde-Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin 2012 yılında basılan 7.sayısında yer alan ‘’Tanzimat’ın İlanından Sonra Ordu kapı Kethüdalığı        ( 1839-1884 ) başlıklı makalesinde, tanzimat’ın ilanından sonra Osmanlı ordusun...
 • OSMANLI’NIN SON DÖNEMLERİNDE KDZ EREĞLİSİ BELEDİYE MECLİSLERİ

  OSMANLI’NIN SON DÖNEMLERİNDE KDZ EREĞLİSİ BELEDİYE MECLİSLERİ

  25 Şubat 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Arzu Yılmaz Aslantürk’ün Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin 2018 yılında basılan Cilt 10, Sayı 4’te yayınlanan ‘’Tanzimat Sonrası Osmanlı Şehirlerinde Taşrada Yerel Hizmetlerin Yeniden Örgütlenmesi’’ başlıklı makalesinde Osmanlı’nın son dönemlerinde yerel yönetiml...
 • EREĞLİ MÜZESİ’NDE SERGİLENEN FİGÜRLÜ BİZANS TAŞ ESERLERİ

  EREĞLİ MÜZESİ’NDE SERGİLENEN FİGÜRLÜ BİZANS TAŞ ESERLERİ

  11 Şubat 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Kentimizdeki müzede figürlü Bizans taş eserleri de sergilenmektedir. Mersin Üniversitesi sanat tarihi Ana Bilim Dalı yüksek lisan öğrencisi ali Kıpramaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu ‘’Herakleia Pontike ( Karadeniz Ereğli ) Bizans Dönemi Taş Eserleri’’ başlıklı ve Ekim 2019 tarihli yüksek lisans tezinde bunlar hakkında bilgiler aktarmaktadır. 5.yz.ın ikinci yarı...
 • KDZ EREĞLİSİ’NİN TARİHİ, MİMARİ, KÜLTÜREL DEĞERLERİ 3

  KDZ EREĞLİSİ’NİN TARİHİ, MİMARİ, KÜLTÜREL DEĞERLERİ 3

  28 Ocak 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Bununla üçüncü yazımla sıralaya geldiğim Kdz Ereğlisi’nin tarihi, mimari, kültürel ve doğa değerleri, yıllar önce naçizane tarafımca hazırlanmış olup; Kdz Ereğlisi Belediyesi tarafından 2010 yılında ‘’Kdz Ereğli Hakkında Bunları Biliyor musunuz?’’ adıyla kitaplaştırılarak bastırılmıştı. Değerlerimiz bitmek, tükenmek bilmiyor!... *1961 yılında yapımına başlanan Ereğli De...
 • CANVER, EREĞLİ KÖMÜR MADENİ İLK DÖNEMİNİ YAZDI

  CANVER, EREĞLİ KÖMÜR MADENİ İLK DÖNEMİNİ YAZDI

  14 Ocak 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, Tüm Manşetler

  Selda Güner, Doğu Kütüphanesi Yayınlarından, İstanbul 2018’de yayınlanan ‘’V. Murad  ( 1840-1904 )’’ adlı kitabında 33. Osmanlı padişahı V. Murad’ın 93 gün süren hazin hikayesini anlatmaktadır. I.Abdülmecid’in kardeşi Sultan Abdülaziz, katı istibdat yanlısı olduğundan ‘’Hürriyetperver’’ Yeni Osmanlı Cemiyeti üyeleri, Namık Kemal aracılığı ile Kurbağalıdere’deki köşkünde...
 • KDZ EREĞLİSİ’NDE REJİ İDARESİ MEMURLARI

  KDZ EREĞLİSİ’NDE REJİ İDARESİ MEMURLARI

  30 Aralık 2021 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Tütün rejisi, Osmanlı kaynakları üzerindeki Avrupa kontrolünü açık bir statüye kavuşturan Duyun-u Umumiye sistemi içinden doğan çok uluslu bir yabancı sermaye yatırımıdır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF İkitisat Bölümü öğretim üyesi  Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin’in 2013 yılında yay...
 • CANVER YAZDI : “KDZ EREĞLİSİ’NDE SÖZLÜ TARİH”

  CANVER YAZDI : “KDZ EREĞLİSİ’NDE SÖZLÜ TARİH”

  15 Aralık 2021 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Sözlü tarih; geçmişin yaşayan belleğidir. Ereğli kentinin geçmişine; tarihine ve kültürüne yönelik birinci ve ikinci ağızlardan tanıklıklarının ses ve görüntü kayıtlarının alınmasını ve dolayısıyla Ereğli için önemli kişilerin belgelenmesini ve ölümsüzleştirilmesini sağlar. Böylece Kdz Ereğlisi kent belleğine katkı sağlanır, kent arşivi oluşturulur. Bu belge ve veriler...
1 2 3 6