logo

Yazar: DR. CAN CANVER

DR. CAN CANVER
E-Posta: cancanver7@gmail.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • ROMA VE BİZANS DÖNEMİNDE KARADENİZ EREĞLİSİ

  ROMA VE BİZANS DÖNEMİNDE KARADENİZ EREĞLİSİ

  14 Eylül 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Herakleia Pontika, güçlü donanması sayesinde elinde kalan toprakları, Galatia’lılara karşı korumayı başarmıştır. Romalılar Anadolu’ya girmeye başladığında topraklarını geri alabilmek amacıyla MÖ 187 yılında Romalılar’la anlaşma imzalayan Herakleia, Roma desteğine rağmen kaybettiği toprakları geri alamamıştır. Roma-Pontos savaşlarında önceleri Roma’yı destekleyen Herakleia,...
 • 17. VE 18. YÜZYILLARDA NEFS-İ EREĞLİ’NİN İDARİ VE SOSYAL YAPISI-2

  17. VE 18. YÜZYILLARDA NEFS-İ EREĞLİ’NİN İDARİ VE SOSYAL YAPISI-2

  29 Ağustos 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  GEÇEN SAYIDAN DEVAM… Osmanlı’da Çift; bir çift öküz, çiftlik ve çiftlik sahibi anlamlarına gelmektedir. Çift resmi ise bir çift toprak sahibi köylü ailelerinin ödedikleri bir hane resmi olarak görünür. Bolu Sancağı’nda alına çift resmi nahiyelere göre farklı miktarlarda alınmaktadır. Ereğli nahiyesinden alınan çift resmi 34 akçedir ve 1519 tarihinde Ereğli nahiyesinde; ...
 • 17. VE 18. YÜZYILLARDA NEFS-İ EREĞLİ’NİN İDARİ VE SOSYAL YAPISI

  17. VE 18. YÜZYILLARDA NEFS-İ EREĞLİ’NİN İDARİ VE SOSYAL YAPISI

  11 Ağustos 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD. Yüksek Lisans Öznur Kaya, 2018 yılında hazırladığı ‘’17.ve 18. Yüzyıllarda Karadeniz Ereğli’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi’’ başlıklı yüksek lisans tezinde kentimizle ilgili önemli bilgiler vermektedir. 17.ve 18.yz.larda Osmanlı Devleti idari, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata büyük değişiklikler g...
 • CANVER YAZDI : ZONGULDAK MÜFREZESİ VE EREĞLİ

  CANVER YAZDI : ZONGULDAK MÜFREZESİ VE EREĞLİ

  28 Temmuz 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Birinci Dünya Savaşı’ndan beri Mersinli Cemal Paşa’nın yaverliğini üstlenen Yüzbaşı Cevat Rifat Bey, paşanın Malta’ya sürgün edilmesinin ardından Milli Mücadele saflarına katılmak üzere Anadolu’ya geçme kararı aldı. Tehlikeli bir yolculuğun ardından 18 Nisan 1920 tarihinde İnebolu’ya ulaştı. Ardından Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşa’ların tensibiyle merkez Çaycuma’da bulunan...
 • EREĞLİ MÜZESİ’NİN ÖĞRETMENEVİ BULUNTUSU BİZANS ESERLERİ

  EREĞLİ MÜZESİ’NİN ÖĞRETMENEVİ BULUNTUSU BİZANS ESERLERİ

  07 Temmuz 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Mersin Üniversitesi sanat tarihi Ana Bilim Dalı öğrencisi Ali Kıpramaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunmuş olduğu Ekim 2019 tarihli yüksek lisans tezinde konu olarak ‘’Herakleia Pontike ( Karadeniz Ereğli ) Bizans Dönemi Taş Eserleri’’ başlığını ele almış ve bizlere açıklayıcı bilgiler vermiştir. Tez sahibi yerinde yaptığı incelemesinde, Ereğli Müzesi’nde sergilenmekte...
 • CANVER YAZDI : BENDER EREĞLİ’DE KARANTİNA MEMURLARI

  CANVER YAZDI : BENDER EREĞLİ’DE KARANTİNA MEMURLARI

  16 Haziran 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi AD. Öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Aydın ‘’19. Yüzyılda Osmanlı Sağlık Teşkilatlanması’’ başlıklı makalesinde; ülke genelinde sağlık teşkilatlanması konusuna, belki de Osmanlı’da 18402larda kurulan Karantina Örgütü ile başlamamız gerekebilir, demektedir. Bu örgüt doğudan batıya salgın ve bulaşıcı hastalıkl...
 • HERAKLEİA PONTİKA’NIN KRALİÇE AMASTRİS’İ

  HERAKLEİA PONTİKA’NIN KRALİÇE AMASTRİS’İ

  01 Haziran 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, Tüm Manşetler

  Bir dönemin Herakleia Pontika Kraliçesi Amastris, son Pers Hükümdarı III. Darius ( MÖ 336-330 )’un erkek kardeşi Susa Satrapı Oxyathres’in kızıdır. Büyük İskender’in III.Darius’u mağlup ettiği Gaugamela Savaşı ( MÖ 332 )’ ndan sonra Dareios ailesi ile birlikte, İskender’in komutanı Parmenides tarafından Damascus ( Şam )’ta Pers saray ailesinin diğer üyeleriyle birlikte tut...
 • KDZ EREĞLİ REDİF TABURU

  KDZ EREĞLİ REDİF TABURU

  18 Mayıs 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından hemen sonra kurulan ‘’Asakir-i Mansure-i Muhammediye’’ ile çok geniş sınırları olan imparatorluğu koruyup kollamak olanaksızdı. Ülkenin belli başlı gelir kaynakları bu ordu için kurulmuş olan Mansure Hazinesi’ne devredildiği halde, masraflar karşılanmıyordu. Şartlar, yeni ordunun erat sayısını artırmaya elvermiyordu. Başka bir çö...
 • CANVER YAZDI:TANZİMAT SONRASI KDZ EREĞLİ RÜŞTİYE MEKTEBİ

  CANVER YAZDI:TANZİMAT SONRASI KDZ EREĞLİ RÜŞTİYE MEKTEBİ

  29 Nisan 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Rüşdiye adı verilen mekteplerin açılmasına zemin hazırlayan eğitim hareketleri II. Mahmud devrinin sonlarında başlamıştır. 1838’de kurulan Meclis-i Umur-ı Nafia, sıbyan/mahalle mektebinin üzerinde ‘selatin-i izam mektepleri’ adıyla yüksek öğretime öğrenci yetiştirecek orta öğretim kurumlarının açılmasını teklif etmiştir. TDV İslam Ansiklopedisi’nde Cemil Öztürk’ün kalem...
 • HERAKLEİA PONTİKA VE ONBİNLER’İN DÖNÜŞÜ

  HERAKLEİA PONTİKA VE ONBİNLER’İN DÖNÜŞÜ

  21 Nisan 2022 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Yunan tarihçisi Ksenefon, Türkçe’ye Onbinlerin Dönüşü olarak çevrilen Anabasis adlı eserin yazarıdır. MÖ 427-355 yılları arasında yaşamıştır. Sokrates’in öğrencisidir. Anabasis, Hellenler’in bin paralı askerle Anadolu’ya çıkarak çeşitli halklardan oluşan onbin askere kadar büyümüş bir ordudur. ‘Onbinlerin Dönüşü’, Anadolu’yu boydan boya geçerek bu askerlerin Trabzon’da den...
1 2 3 7