logo

"can canver" ile İlişkili Haberler

 • 1844 YILINDA BENDER-İ EREĞLİ’DE AŞAR VE RÜSUMAT

  1844 YILINDA BENDER-İ EREĞLİ’DE AŞAR VE RÜSUMAT

  10 Temmuz 2024 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Toprak mahsullerinden alınan zekata ‘öşür’ denir. Kelime olarak onda bir ( Yüzde 10 ) manasını taşır. Bu kelimenin çoğulu aşardır ve yaygın bir kullanıma sahiptir. Öşür toprak için bir ürün veya gelir vergisi vasfını taşımaktadır. Öşre tabi olan topraklarda yetiştirilmiş olan mahsulün istenmeden tahrip olması mükellefin İslam’dan çıkması ( irtidat ) ve mükellefin ödeme ...
 • OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE KDZ EREĞLİSİ MAL MÜDÜRLERİ

  OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE KDZ EREĞLİSİ MAL MÜDÜRLERİ

  31 Mayıs 2024 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Bitlis Eren Üniversitesi Adilcevaz Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Yahya Demirkanoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin Ocak 2021 yılında basılan 3.sayısında yayınlanan ‘’Tarihi Süreç İçerisinde Defterdarlığın Yetki ve Görevlerinde Yaşanan Daralmalar’’ başlıklı yazısında maliye teşkilatı ve mal müdürlükleri hakkında önemli bilgiler vermektedi...
 • TELGRAF DİREKLERİ KDZ EREĞLİSİ ORMANLARINDAN

  TELGRAF DİREKLERİ KDZ EREĞLİSİ ORMANLARINDAN

  16 Mayıs 2024 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Tarih Bölümü öğretim görevlileri Yrd. Doç. Dr. Özkan Keskin ile Yrd. Doç. Dr. Ali Sönmez, ortak makaleleri olan ‘’Telgrafın Osmanlı İmparatorluğu’nda Yayılması: Çanakkale Telgraf Hattı Örneği’’nde şu bilgileri aktarmaktadırlar. Osmanlı İmparatorluğu’nun telgraf ile tanışması, askerlerin 1828-1829 Osmanlı-Rus Sav...
 • PANTEREKLİ’NİN AZİZ ANDREAS’I VE BİZANS’TA KUTSAL KİŞİLER

  PANTEREKLİ’NİN AZİZ ANDREAS’I VE BİZANS’TA KUTSAL KİŞİLER

  22 Nisan 2024 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Azizler ( Hagios ) ve kutsal kişiler ( hosios ), bütün Hıristiyan dünyası için önem taşır ama aziz kültürü Doğu Hıristiyan kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Genellikle bu kutsal kişiler öncelikle halk arasında yerel anlamda kabul görür ve bir saygınlığa ulaşırlardı. Giderek o kişinin ya da onun fiziksel kalıntılarının ( rölik ) etrafında yerel bir kült oluşurdu. Rölikler...
 • ÇOBANLARIN TANRISI

  ÇOBANLARIN TANRISI

  08 Nisan 2024 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Herakleia Pontika yöresinde de yaygın olarak tapınılan ama hakkındaki mitosların oldukça belirsiz olan Aristaios; ‘çobanların tanrısı’ olarak bilinir. Genellikle kabul edilen bir açıklamaya göre, Apollon ile Nympha ( su perisi ) Kyrene’nin oğlu olarak Libya’da doğan Aristaios, daha sonra Teb’e gitmiş, burada Musalar’dan sağaltma ve kehanette bulunma dersleri almıştır. K...
 • CANVER YAZDI: ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

  CANVER YAZDI: ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

  17 Mart 2024 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  .    Çanakkale Muharebeleri, deniz cephesini oluşturan 18 Mart 1915 ‘ Deniz Savaşı ’ ve onu izleyerek Gelibolu Yarımadasında geçen ‘Kara Savaşları’,dünyanın en modern ve en güçlü si- lahlarıyla donatılmış en büyük zırhlı armadalarının cehennemi bombardımanları altında, karşı- lıklı 25-30 m.yi geçmeyen  siperlerde, boğaz  boğaza, göğüs göğüse geçen ve harp tarihlerinde b...
 • CANVER YAZDI : HERAKLEİA PONTİKA’DA SANAT

  CANVER YAZDI : HERAKLEİA PONTİKA’DA SANAT

  12 Mart 2024 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Hellenistik Herakleia Pontika kültüründe jimnastik, dilbilgisi, retorik, müzik, matematik, coğrafya, doğa tarihi, felsefe gibi konuları içeren; ‘paideia’ denilen bir eğitim programı vardı. Latince’de ‘humanıstas’ denen bu program, Hıristiyan Bizans dönemi eğitiminde de örnek alınmıştır. Başına ‘en kykoi’ ( tekili kykos: çember ya da bütünsel sistem ) getirildiğinde terim, ...
 • KDZ EREĞLİSİ’NİN DEĞERLERİ

  KDZ EREĞLİSİ’NİN DEĞERLERİ

  27 Şubat 2024 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  İçinde yaşadığımız kentimiz, kadim tarihi geçmişi, arkeolojik değerleri ve mimari ögeleri ile birçok turistik değerleri bağrında barındırmaktadır. Ne yazık ki bunların bir çoğunun yerlerini dahi bilmiyoruz. Ereğli değerlerinin araştırılması, yazıya geçirilmesi, hemşehrilerimize, yurttaşlarımıza ve yabancı ülke insanlarına tanıtılması gerekmektedir. Bu değerlerin arasınd...
 • CANVER YAZDI: KDZ EREĞLİSİ’NİN FOLKLORİK UNSURLARI

  CANVER YAZDI: KDZ EREĞLİSİ’NİN FOLKLORİK UNSURLARI

  13 Şubat 2024 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Toplumlarda geleneklere dayanan ve sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan edebiyatı, maddi kültürü ve alt kültür ögelerini inceleyen bilime folklor ( halkbilim ) adı verilir. Kdz Ereğlisi yöremizin de araştırılması gereken, ortaya çıkarılması gereken birçok folklorik değere sahip olduğu bilinmektedir. Yöremizin dans, müzik, çocuk oyunları, geleneksel sanat ve el sanatla...
 • CANVER YAZDI : “KDZ EREĞLİSİ ZİYARETÇİLERİ”

  CANVER YAZDI : “KDZ EREĞLİSİ ZİYARETÇİLERİ”

  25 Ocak 2024 Ekonomi, Genel, Gündem, KÖŞE YAZILARI, Tüm Manşetler

  Batı Karadeniz’in sanayi kenti Ereğli’mizi birçok ünlü sima; yazar, siyasetçi, bilim adamı, sanatçı vs. zamansal dilimlerde ziyaret etmişler, kentimiz hakkında gözlemlerde, araştırmalarda bulunmuşlardır. Bunlar arasında bazılarını hatırlatalım: *İRFAN YALÇIN ( 1934, Zonguldak-   ): Daha çok ezilen insanları konu aldığı yapıtlarıyla tanınan romancı. İÜ Edebiyat...